Policjanci z powiatu brzeskiego wystawili blisko sto mandatów i kilka wniosków do sądu za brak zasłaniania ust i nosa

0
teorie spiskowe
fot. archiwum / zdjęcie poglądowe

Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która weszła w życie pod koniec 2020 r., wypełniła dotychczasową lukę prawną i rozwiała wątpliwości związane z mandatami „za brak maseczki” – informuje na swojej stronie Rzecznik Praw Obywatelskich. Oznacza to, że obecnie wystawiane mandaty znajdują już podstawę prawną do ich nakładania.


W całej Polsce, w okresie świąt wystawiono ponad 12 tys. mandatów za brak zasłania ust i nosa. W analogicznym okresie na terenie powiatu brzeskiego ukarano 55 osób, ale biorąc pod uwagę czas od 29 marca do 5 kwietnia, to policjanci z naszego regionu nałożyli 95 mandatów. Dodatkowo sześć spraw zostało skierowanych do sądu.

„Dotychczasowe wątpliwości związane z „mandatami za brak maseczki” dotyczyły przede wszystkim braku wyraźnej podstawy ustawowej do wydania rozporządzenia nakładającego powszechny obowiązek zasłaniania ust i nosa. Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która weszła w życie z dniem 29 listopada 2020 r., wypełnia tą lukę prawną poprzez dosłowne wymienienie „nakazu zakrywania ust i nosa” pośród nakazów mogących znajdować się w rozporządzeniu wydanym na podstawie tej ustawy” – informuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak stanowi teraz znowelizowany art. 116 Kodeksu wykroczeń:
§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.
W myśl §2, tej samej karze podlega ten, kto sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do w.w. obostrzeń epidemicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że zasadność ukarania mandatem zależy od okoliczności konkretnego przypadku, bowiem wciąż istnieją pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku zakrywania ust i nosa. Na przykład dzieci do 5. roku życia i osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza: całościowe zaburzenia rozwoju; zaburzenia psychiczne; niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim; trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Maseczki nie trzeba również nosić w lasach, parkach i ogrodach botanicznych lub zabytkowych, zieleńcach, na terenie rodzinnych ogródków działkowych i na plaży, ale pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy także niektórych wykonywanych zawodów lub czynności:

  • kierowców (taksówek, autobusów), motorniczych i maszynistów, jeśli są odgrodzeni od pasażerów
  • kierujących statkami, jeśli są odgrodzeni od pasażerów
  • kierowców samochodów osobowych, jeśli jadą sami lub z osobami wspólnie zamieszkującymi lub z dzieckiem do lat 5.
  • kierowców wiozących towary, jeśli jadą ze zmiennikami
  • żołnierzy i funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe
  • duchownych podczas czynności lub obrzędów religijnych
  • osób uprawiających sport, sędziów oraz ich trenerów na terenie obiektów sportowych (gdzie obowiązują nadal ograniczenia dotyczące liczb osób)
  • osób siedzących przy stoliku w restauracji, a także jedzących po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc oraz osób jedzących w miejscu pracy