Przetarg na przebudowę ul. Jana Pawła II ponownie rozstrzygnięty. Oferta cenowa korzystna dla miasta

0
fot. fot. Maciej Stępień / Radio Opole

Wszystko wskazuje na to, że przebudowa ul. Jana Pawła II w końcu będzie mogła zostać rozpoczęta. Oferta cenowa brzeskiej firmy z pewnością jest korzystana dla budżetu miasta, a zadanie zostanie wykonane znacznie taniej niż zakładała Gmina Brzeg. Wcześniej jednak nie obyło się bez przeszkód, miasto musiało unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, aby następnie móc ją wybrać ponownie.


Przypomnijmy, że przetarg na przebudowę drogi został ogłoszony przez Gminę Brzeg jeszcze w grudniu 2020 r. Do postępowania przystąpiło pięć firm, a pod koniec stycznia br. burmistrz Brzegu poinformował o otwarciu ofert oraz o tym, że miasto zamierza przeznaczyć na to zadanie 6,2 mln złotych.

Miłym zaskoczeniem dla władz miasta okazała się oferta brzeskiej firmy, która wyniosła nieco ponad 3,6 mln złotych. Takie rozstrzygnięcie oznaczało spore oszczędności, jednak do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie firmy z Opola, która zajęła drugie miejsce w przetargu.

KIO uwzględniła częściowo odwołanie firmy „DROBUD” i nakazała Gminie Brzeg unieważnić wybór oferty brzeskiej firmy „JARZĄBEK”. – „Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 12 marca 2021 roku uwzględniała odwołanie w części dotyczącej zarzutów oznaczonych nr 1 i 2 w petitum odwołania i nakazała zamawiającemu Gminie Brzeg unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert” – informowała naszą redakcję Katarzyna Prowadzisz, rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej.

Pod koniec marca Gmina Brzeg powiadomiła o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy „Jarząbek”), a 10 dni później ponownie ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty, czyli firmy „Jarząbek”, za łączną cenę 3 619 888,86 zł.

Warto dodać, że pozostałe oferty czterech firm zostały odrzucone przez komisję przetargową ze względu na brak ponownego wniesienia wadium.

  • „W sprawie żaden z oferentów nr 1, 2, 3 i 5 nie złożył ponownie wadium, mimo trwającego – na skutek odwołania oferenta nr 5 do KIO – postępowania o udzielenie zamówienia, a pierwotnie wniesione wadia zostały zgodnie z ustawą Pzp zwrócone przez Zamawiającego przed wniesieniem odwołania przez oferenta nr 5. Zamawiający stwierdza, że na etapie ponownego badania ofert, do którego został zobowiązany na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12.03.21 r. KIO 507/21, wadium nie zostało wniesione przez ww. oferentów” – czytamy w informacji burmistrza Jerzego Wrębiaka.