Mieszkańcy sami zdecydują na co przeznaczyć 70 tys. złotych. W Lewinie Brzeskim rusza budżet obywatelski

0
fot. archiwum

Radni Lewina Brzeskiego przegłosowali na ostatniej sesji uchwałę dotyczącą utworzenia budżetu obywatelskiego. W tym roku władze gminy zabezpieczyły na ten cel 70 tys. złotych. Pierwsze zadania wybrane przez samych mieszkańców zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.


  • „Najpierw radni podjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie, później udało się nam wygospodarować z budżetu gminy 70 tys. złotych na ten cel, a na ostatniej sesji radni przegłosowali uchwałę o Budżecie Obywatelskim Gminy Lewin Brzeski. Obecnie trwają prace nad opracowaniem szczegółowego regulaminu. Mieszkańcy będą mieli do wykorzystania 70 tys. złotych, z czego 56 tys. zł na zadania inwestycyjne, a 14 tys. zł na pozostałe, niemajątkowe zadania, czyli np. organizację jakiegoś wydarzenia” – mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

    Budżet obywatelski – zwany inaczej partycypacyjnym – sięga swoimi korzeniami lat ’80 i do dnia dzisiejszego stosowany jest z powodzeniem w wielu krajach na całym świecie. W swoim założeniu ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie.
  • „Mam nadzieję, że włączenie się mieszkańców w proces współdecydowania o ważnych dla nich sprawach, wyznaczy nowe kierunki rozwoju naszej gminy, które będą odpowiadały bezpośrednio na ich potrzeby. Serdecznie zachęcam do udziału w tym przedsięwzięciu, zarówno na etapie składania wniosków, jak i aktywnego oddawania głosów na zgłoszone projekty, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane” – podsumowuje Artur Kotara.