Szykuje się podwyżka za wywóz odpadów. Na wniosek burmistrza Brzegu zwołano sesję nadzwyczajną

0
fot. archiwum

W czwartek (20. maja), Rada Miejska Brzegu będzie procedować nad projektem uchwały burmistrza Jerzego Wrębiaka w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi nie tylko o podwyżkę stawki, ale także zniesienie dotychczasowego naliczania opłaty do piątej osoby i rozpoczęcie naliczania za każdą osobę, czyli szóstą, siódmą, ósmą i każdą kolejną.


Pomimo korzystnego cenowo rozstrzygnięcia przetargu (niższa oferta, niż planowano przeznaczyć) na usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg, a także bilansującego się dotychczas systemu (stan na 31.03.2021 r.), władze miasta szykują podwyżkę o 2,5 zł za każdą osobę.

Przypomnijmy, obecne stawki w przypadku selektywnej zbiórki odpadów wynoszą: 19,50 zł za 1 osobę; 39,00 zł za 2 osoby; 58,50 zł za 3 osoby; 78,00 zł za 4 osoby oraz 97,50 zł za 5 i więcej osób.

Burmistrz Brzegu proponuje podwyżkę stawki, aby od 1 lipca wynosiła ona 22,00 zł za osobę i była naliczana za każdego mieszkańca, czyli także za szóstą, siódmą, ósmą i każdą kolejną osobę zamieszkującą w danej nieruchomości.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały Jerzego Wrębiaka, podniesienie opłaty jest konieczne i wynika z dotychczasowej analizy kosztów i dochodów przy jednoczesnym uwzględnieniu wzrostu cen usług w 2021 roku za zagospodarowanie odpadów komunalnych, transport oraz wyższe koszty pracownicze.

Co ciekawe, przetarg na odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Brzeg w 2020 roku wygrała miejska spółka Zakład Higieny Komunalnej za łączną cenę 2.549.676,00 zł i przy obecnych stawkach pozwoliło to Gminie Brzeg zaoszczędzić za ubiegły rok ok. 50 tys. zł, z kolei ta sama firma wygrała również przetarg na odbiór i transport odpadów w 2021 roku za łączną cenę 2.732.227,20 zł, a więc można wnioskować, że firma składając ofertę przetargową uwzględniła tegoroczny wzrost kosztów. Różnica pomiędzy bieżącym a ubiegłym rokiem wynosi ok. 183 tys. złotych, a dochód z proponowanej przez burmistrza podwyżki (więcej o 2,5 zł za każdą osobę od 1 lipca do 31 grudnia) można szacować na kwotę ok. 440 tys. złotych.

Warto dodać, że obecnie obowiązujące stawki funkcjonują od 1 lutego 2020 r. i w momencie ich przyjęcia stanowiły wówczas podwyżkę o 30% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2019 roku. Ostateczną decyzję w sprawie kolejnej podwyżki na 2021 rok podejmą miejscy radni. Do sprawy będziemy wracać.