Ruszył remont ul. Powstańców Śląskich w Brzegu. Droga pozostanie jednokierunkowa

0
ul. Powstańców Śląskich (fot. UM w Brzegu)

Do końca października potrwają prace remontowe na ul. Powstańców Śląskich. Wykonawca przystąpił do realizacji tego zadania w ubiegły piątek (28.05). Kierowcy i piesi muszą liczyć się z tymczasowymi utrudnieniami w ruchu.


  • „W związku z prowadzonymi robotami należy spodziewać się utrudnień przede wszystkim w ruchu pieszych, chodniki będą odcinkowo wyłączane z ruchu. Jezdnia zajęta będzie lokalnie umożliwiając przejazd drugą stroną jezdni. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu drogowego” – informuje Urząd Miasta w Brzegu.

Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Powstańców Śląskich, ale także regulację i korekty ustawienia krawężników wraz z przełożeniem i wymianą istniejących nawierzchni na działce nr 673/1 (cześć ul. Piastowskiej – przyp. red.).

Warto zaznaczyć, że projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Powstańców Śląskich nie zawiera większych zmian. Droga pozostanie jednokierunkowa w stronę ronda przy ul. Kamiennej, z dopuszczonym ruchem rowerowym „pod prąd” poprzez wyznaczenie kontrapasa. Ponadto, jak czytamy w części opisowej projektu stałej organizacji ruchu, bez zmian pozostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej z ul. Powstańców Śląskich, z kolei usunięta zostanie sygnalizacja na przejściu dla pieszych w okolicy hali sportowej:

  • „Wprowadzone w ostatnim okresie zmiany w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej z ul. Powstańców Śląskich pozostawia się bez zmian. Natomiast likwidacji ulegnie istniejąca sygnalizacja świetlna w ciągu ul. Powstańców Śląskich na przejściu dla pieszych pomiędzy ul. Mossora a rondem”.

Przypomnijmy, że przetarg na wykonanie remontu wygrała brzeska firma „Jarząbek. Wartość inwestycji wynosi 786.709,28 zł, z czego 70% środków będzie pochodziło z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.