Gminy Lewin Brzeski i Lubsza otrzymały dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
fot. Park w Mąkoszycach

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Mąkoszycach, to dwie inwestycje, które mogą liczyć na finansowe wsparcie ze środków RFIL. Łącznie w tej transzy rządowego programu do opolskich gmin trafi blisko 14 mln złotych.


Przypomnijmy, że dofinansowania dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) są przyznawane od sierpnia ubiegłego roku. Od tamtej pory do opolskich gmin i powiatów trafiła kwota ponad 277 mln złotych. Tym razem (IV transza) środki otrzymały gminy, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej.

Gmina Lewin Brzeski wnioskowała o dofinansowanie na rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 850 000,00 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to kwota 800 000,00. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozbudowę budynku o pomieszczenie toalety z natryskiem i szatnię; wykonanie przyłącza wodnego, gazowego i kanalizacyjnego; ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych; wymiana instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i wodociągowej.

Gmina Lubsza może liczyć na dofinansowanie w wysokości 337 500,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowego parku w Mąkoszycach. W ramach projektu planuje się: opracowanie dokumentacji projektowej, zagospodarowanie parku poprzez wykonanie oświetlenia, ścieżek i alejek parkowych, ustawienie ławeczek oraz małej architektury, prace przy zieleni, a także przebudowę ogrodzenia zabytkowego parku. Planuje się również odtworzenie elementów historycznych związanych z parkiem. Szacunkowa wartość całej inwestycji to 450 000,00 złotych.