Zarząd Powiatu Brzeskiego niemal jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

0
fot. Powiat Brzeski

Radni powiatowi udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego. Głosowanie w tej sprawie odbyło się na wczorajszej (24.06) sesji, gdzie przedstawiono raport o stanie powiatu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.


Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 17 radnych: Jacek Monkiewicz, Monika Jurek, Arletta Kostrzewa, Tomasz Komarnicki, Ewa Smolińska Adam Dziasek, Julia Goj-Birecka, Mieczysław Grzybek, Klemens Jakubowski, Janusz Jakubów, Stanisław Jurasz, Józef Kaczan, Arkadiusz Majewski, Janusz Suzanowicz, Jerzy Wójcik, Cecylia Zdebik i Jacek Mazurkiewicz. Nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się Tomasz Róża, a troje radnych było nieobecnych: Tomasz Trzaska, Mariusz Grochowski i Zuzanna Gajewska.

Niemal identycznie przebiegło głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium, ale w tym przypadku była już jednomyślność. 18 radnych było za udzieleniem, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.