Zarząd Powiatu Brzeskiego

0

Informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12,     
został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz dotyczy działki nr  465/1 o pow. 0,1261 ha, położonej  w Brzegu przy ul. Lechickiej 5,  obręb II Centrum, ark.m. 7 –   zabudowanej budynkiem byłej bursy: murowanym, wolnostojącym, 4 kondygnacyjnym  krytym dachówką  oraz budynkiem gospodarczym – jednokondygnacyjnym, z płaskim  tropodachem – krytym papą.

Sprzedaż nastąpi w trybie  ustnego przetargu  nieograniczonego  
Cena wywoławcza wynosi :600 000,00 zł

Informacja  tel.077/ 40 52 570