„Słowiańska” podpisała kolejne porozumienia z przedsiębiorcami. Uczniowie zostaną lepiej przygotowani do wybranego zawodu

0
fot. ZSZ nr 1

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu współpracuje obecnie z wieloma pracodawcami w celu realizowania praktyki zawodowej dla uczniów. Teraz te możliwości będą jeszcze większe, ponieważ „Słowiańska” podpisała kolejne porozumienia z lokalnymi przedsiębiorcami.– „Fakt podpisania listów intencyjnych świadczy o tym, że pracodawcy nie tylko biernie oczekują na dobrze przygotowanego absolwenta szkoły technicznej czy zawodowej, ale również aktywnie włączają się w proces edukacyjny poprzez merytoryczne, finansowe i materialne zaangażowanie w naukę zawodu. Przedsiębiorstwa przyjmują uczniów na praktyki, pokazują możliwości dalszego zatrudnienia w firmie. Współpraca z firmami to jedna z form, która pomaga lepiej kształcić pod potrzeby rynku pracy” – mówi p.o. dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Wioletta Frankiewicz.

Nowe listy intencyjne w sprawie współpracy szkoły z przedsiębiorcami zostały podpisane wczoraj (8. lipca). Jedna umowa została zawarta z firmą Inspiracja Catering, a dotyczyła podjęcia współpracy w klasach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz planowanej I klasy szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodach kucharz i cukiernik.

Druga umowa dotyczyła współpracy pomiędzy szkołą a Restauracją 3 Życzenia. Firma z branży gastronomicznej ma wspomóc szkołę m.in. w organizacji praktyk zawodowych, stażu dla klas technika żywienia i usług gastronomicznych, technika technologii żywności oraz kucharza i cukiernika.

Trzeci list intencyjny podpisany został z Barem Mlecznym, a kolejny z przedstawicielem firmy PPHU „Smak”, gdzie uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz przyszli kucharze szkoły branżowej I stopnia, będą mogli odbywać praktyki zawodowe.

Porozumienie ze szkołą podpisała także dyrektor Restauracji Wozownia. Współpraca dotyczy zarówno branży gastronomicznej jak i hotelarskiej.

Dodajmy, że w najbliższym czasie zostanie podpisany kolejny list intencyjny z właścicielką kawiarni Kolorowa, gdzie praktyki znajdą uczniowie technikum technologii żywności o specjalności cukiernik oraz przyszli uczniowie szkoły branżowej w zawodzie cukiernik.