Brzeski ZOL miał przejść gruntowny remont, ale zdaniem starostwa pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie prac

0

Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu właśnie miała dobiegać końca, a przynajmniej tak zapowiadał w ubiegłym roku starosta Jacek Monkiewicz. Opolskie media, w tym nasza redakcja, komunikowały wówczas o nadchodzącym remoncie zaniedbanego budynku. Niestety, przebudowy nie wykonano, a obecne warunki w brzeskim ZOL-u są dramatyczne.


Przypomnijmy, w kwietniu 2020 r. brzeskie starostwo pochwaliło się przyznanym dofinansowaniem, które miało doprowadzić do termomodernizacji i remontu dwóch budynków: Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Obszerny zakres prac miał objąć m.in. izolację ścian i fundamentów, wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż ogniw fotowoltaicznych.

  • Oprócz standardowych prac modernizacyjnych mocno wchodzimy w odnawialne źródła energii. W obu obiektach wymienimy instalację centralnego ogrzewania, zamontujemy ogniwa fotowoltaiczne, a także wymienimy stare oświetlenie na lampy typu LED. Ponadto utworzymy tzw. żyjące zielone ściany” – informował kilkanaście miesięcy temu starosta brzeski Jacek Monkiewicz.

To wszystko, łącznie z windą w budynku ZOL, miało być gotowe w połowie 2021 roku, jednak nikt nie przypuszczał, że ściany rzeczywiście będą „żywe i zielone”, ale od wilgoci i pleśni.

Kadra medyczna i rodziny przebywających w ZOL-u pacjentów stracili już wiarę w remont oraz poprawę nieludzkich obecnie warunków. Okazuje się jednak, że termomodernizacja została przesunięta na 2022 rok.

Powód braku dotychczasowej realizacji zadania? Pandemia. Zapytaliśmy starostę Monkiewicza m.in. o to, jakie rozwiązania z odnawialnych źródeł energii zostały zastosowane, ale odpowiedział jedynie, co zaprojektowano. Zapytaliśmy również o to, ile utworzono tzw. „żyjących zielonych ścian”, ale dowiedzieliśmy się jedynie, ile zaprojektowano. Zapytaliśmy także kiedy starosta powziął informacje, że nie będzie w stanie zrealizować zadania zgodnie ze swoimi deklaracjami z 2020 r. oraz czy poinformował o tym media opolskie, aby miały możliwość zrewidowania i zaktualizowania swoich artykułów na temat remontu ZOL-u w Brzegu, jednak starosta nie wiedział jak rozwinie się sytuacja z pandemią i wciąż trudno jest mu przewidzieć, kiedy inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana, z kolei informacja o trudnościach w realizacji inwestycji przekazywana była na sesjach Rady Powiatu, a także w lokalnych rozgłośniach radiowych.

Najważniejsze jednak wydaje się pytanie o przyczynę niezrealizowanej przebudowy ZOL-u. Poprosiliśmy więc starostę, aby w przystępny i transparentny sposób wyjaśnił powód braku rozpoczęcia remontu. Poniżej pełna treść odpowiedzi:

  • W złożonym w dniu 18 października 2019 r. wniosku o dofinansowanie projektu pn.  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego  z Wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Brzegu” termin realizacji prac termomodernizacyjnych na obiekcie ZOL-u określony był na II kw.2020 – II kw.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dopiero 5 czerwca 2020r. W przedłożonej w dniu 16 czerwca korekcie wniosku uwzględniony został fakt późniejszego niż wcześniej planowano terminu rozstrzygnięcia konkursu (marzec 2020) i podpisania umowy o dofinansowanie, dlatego przesunięciu uległ termin realizacji prac termomodernizacyjnych na ZOL-u  na III kw.2020 – II kw.2021. Zakres inwestycji uniemożliwia prowadzenie prac budowlanych podczas pobytu pacjentów w budynku. Niestety w związku z trwającą pandemią do dnia dzisiejszego nie ma możliwości bezpiecznego przeniesienia pacjentów ZOL-u na inny oddział BCM, bez narażania ich życia i zdrowia. Jednocześnie ze względu na pandemię nastąpiły ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu brzeskiego szpitala (konieczność utworzenia pomieszczeń izolacji, plany wojewody dot. powstania oddziału covidowego), co dodatkowo utrudniało utworzenie tymczasowego ZOL-u na czas realizacji inwestycji. W związku z powyższym, a także ze względu na przewidywaną kolejną falę pandemii, nadal nie możemy ogłosić postępowania przetargowego. W dniu 13 kwietnia 2021r. Powiat Brzeski zwrócił się do Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu wykonania zaplanowanych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzegu sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 na I kw.2022 –IV kw.2022.  W dniu 23 kwietnia 2021r. otrzymaliśmy informację o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu realizacji prac. Ze względu na nieprzewidywalność dalszego rozwoju pandemii trudno dziś wskazać ostateczny termin realizacji zadania” – tłumaczy starosta Jacek Monkiewicz.

O komentarz poprosiliśmy również dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego, ponieważ już w ubiegłym roku było wiadomo, że w Brzegu nie powstanie oddział covidowy, a uzależnianie remontu budynku ZOL od znalezienia tymczasowego miejsca dla pacjentów w budynku szpitala może trwać w nieskończoność, co w dłuższej perspektywie czasu wydaje się tylko marną wymówką starostwa.

  • Obecnie w budynku ZOL przebywa 60 pacjentów i rzeczywiście reżim sanitarny spowodował, że trudno jest przenieść tych pacjentów do budynku szpitala, ale jeżeli przetarg na remont zostanie rozpisany, to będziemy musieli zorganizować rozlokowanie pacjentów ZOL i ostatecznie przeprowadzić  konieczny remont budynku” – mówi nam Kamil Dybizbański, dyrektor BCM.

Poniżej publikujemy kilka zdjęć przesłanych do naszej redakcji, które obrazują obecny stan Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu.