Zapadł wyrok w sprawie radnego Jacka N. Znęcał się nad żoną, ale sąd warunkowo umorzył postępowanie

0
Dzisiaj (02-08-2021) w Sądzie Rejonowym w Brzegu sędzia Monika Juzwiszyn odczytała wyrok w tej sprawie

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Brzegu oraz były Przewodniczący Rady Miasta radny Jacek N. nie został ukarany w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną. Sąd Rejonowy w Brzegu pod przewodnictwem sędzi Moniki Juzwiszyn postanowił umorzyć postępowanie karne w tej sprawie na okres próby 3 lat. Również na ten sam okres brzeski sąd umorzył też postępowania  karne wobec radnego Jacka N. związane ze stawianiem czynnego oporu funkcjonariuszom policji oraz posiadania substancji odurzających w postaci marihuany.

Dzisiaj (02-08-2021) sędzia Monika Juzwiszyn odczytała wyrok w tej sprawie. Jacek N. nie był obecny w trakcie odczytywania wyroku. Wszystkie 3 postępowania karne jakie były prowadzone wobec oskarżonego radnego zostały warunkowo umorzone. Jawne było tylko odczytanie wyroku. Jego uzasadnienie, tak jak cały proces, było utajnione.

Przypomnienie historii bulwersującej sprawy Jacka N.

Przypomnijmy, że dokładnie dwa lata temu tj. 2 sierpnia 2019 r. policjanci z Brzegu musieli interweniować w mieszkaniu Jacka N. Radny i ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Brzegu był nietrzeźwy i wszczął awanturę domową. Został zatrzymany przez policję, a następnie usłyszał prokuratorskie zarzuty, m.in. znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną. Jak tłumaczył wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu: – „W zarzucie są ujęte dwa akty przemocy, naruszenia nietykalności cielesnej małżonki. Drugi zarzut dotyczy znieważenia funkcjonariuszy publicznych, którzy interweniowali u niego w mieszkaniu”.

Kilka dni później ogólnopolski serwis wPolityce.pl poinformował, że w mieszkaniu Jacka N. policjanci zabezpieczyli również niedużą ilość marihuany. N. nie przyznawał się i twierdził, że „zielony susz” nie należy do niego, dlatego prokuratura najpierw zleciła badania laboratoryjne, które potwierdziły, że jest to marihuana, a równolegle zlecono badania biologiczne, które pozwolą zidentyfikować właściciela pakunku z zawartością środka odurzającego.

Dodajmy, że Jacek N. był także szefem brzeskich struktur Platformy Obywatelskiej. Tworzył w mieście koalicję z burmistrzem Jerzym Wrębiakiem (PiS), co nie podobało się części jego wyborcom i partyjnym kolegom. Po skandalu z jego udziałem, na wniosek Grzegorza Schetyny, N. został usunięty z Platformy Obywatelskiej, a sam złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu. Jacek N. nie zrzekł się jednak mandatu radnego i jest nim do dziś. W głosowaniach na sesjach RM nadal jest stronnikiem burmistrza Jerzego Wrębiaka.

Co oznacza warunkowe umorzenie postępowania?

Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania są zawarte w art. 66. Kodeksu Karnego. Według tego przepisu Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Paragraf drugi tego artykułu wskazuje zaś, że warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Jakie postępowania karne wobec Jacka N. zostały umorzone

Sędzia Monika Juzwiszyn postanowiła umorzyć na okres 3 lat próby postępowanie karne wobec oskarżonego Jacka N. w sprawie znęcania się fizycznego i psychicznego nad swoją żoną, polegającego między innymi na wyzywaniu pokrzywdzonej słowami wulgarnymi, powszechnie uważanymi za obelżywe, poniżaniu jej, kontrolowaniu poprzez sprawdzanie telefonu oraz wiadomości email oraz dwukrotnie stosowaniu przemocy fizycznej. Z odczytanego wyroku dowiadujemy się między innymi, że „… w dniu 31 grudnia 2015 roku uderzył pokrzywdzoną z pięści w nos oraz w dniu 2 sierpnia 2019 roku podczas awantury domowej wykręcał jej ręce, szarpał za ubranie, uderzył swoją głową w głowę pokrzywdzonej oraz dwukrotnie w ramię, ugryzł w nadgarstek oraz kark a nadto chwytając za kark zmuszał [żonę] do uklęknięcia oraz przeproszenia siebie…”

Sędzia Juzwiszyn postanowiła również umorzyć na ten sam okres czasu postępowanie karne wobec oskarżonego Jacka N. w sprawie stawiania czynnego oporu funkcjonariuszom policji oraz za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany w ilości 1,34 grama.

Radny Jacek N. w okresie próby został poddany dozorowi kuratora sądowego, musi wpłacić 1500 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz poniesie koszty procesu w wysokości 5128,68 złotych, koszty oskarżyciela posiłkowego (jego żona) oraz opłatę w wysokości 100 złotych.

Poprosiliśmy radnego Jacka N. o komentarz do wydanego wyroku. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Poprosiliśmy również prokuraturę o opinię w sprawie wyroku.

Stanowisko nyskiej prokuratury, a to ona prowadziła tę sprawę, jest takie, że zażąda pisemnego uzasadnienia tego wyroku. Dopiero po zapoznaniu się z nim podejmie decyzje co do ewentualnej apelacji od wyroku. – wyjaśnił Stanisław Bar Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Pełna treść orzeczenia sądu

Poniżej prezentujemy pełną treść wyroku jaki odczytała sędzia Monika Juzwiszyn (niektóre dane osobowe są zanonimizowane).

Na podstawie art. 66 paragraf 1 Kodeksu Karnego i art. 67 paragraf 2 Kodeksu Karnego postępowanie karne wobec oskarżonego Jacka N. o czyn polegający na tym, że od grudnia 2015 roku do 2 sierpnia 2019 roku w Brzegu województwo opolskie w mieszkaniu przy ulicy [..] znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną […] podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi powszechnie uważanymi za obelżywe, poniżał ją, notorycznie zarzucał zdradę, kontrolował poprzez sprawdzanie telefonu oraz wiadomości email, stosował przemoc fizyczną polegającą na bolesnym wbijaniu palca dłoni w ramię lub pod żebro, a nadto dwukrotnie naruszył nietykalność cielesną [żony]  nie powodując widocznych obrażeń jej ciała w ten sposób, że w dniu 31 grudnia 2015 roku uderzył pokrzywdzoną z pięści w nos oraz w dniu 2 sierpnia 2019 roku podczas awantury domowej wykręcał jej ręce, szarpał za ubranie, uderzył swoją głową w głowę pokrzywdzonej oraz dwukrotnie w ramię, ugryzł w nadgarstek oraz kark a nadto chwytając za kark zmuszał [żonę] do uklęknięcia oraz przeproszenia siebie to jest o przestępstwo z art. 207 paragraf 1 Kodeksu Karnego warunkowo umarza na okres próby 3 lat.

Na podstawie art. 67 paragraf 2 Kodeksu Karnego oddaje oskarżonego Jacka N. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

Na podstawie art. 67 paragraf 3 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonego Jacka N. świadczenie pieniężne w kwocie 1500 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Na podstawie art. 66 paragraf 1 Kodeksu Karnego i art. 67 paragraf 1 Kodeksu Karnego postępowanie karne wobec oskarżonego Jacka N. o czyn polegający na tym, iż w dniu 2 sierpnia 2019 roku w Brzegu  województwo opolskie poprzez wymachiwanie rękoma w trakcie próby obezwładnienia i zakładania kajdanek, łapanie za łóżko piętrowe, zapieranie się nogami na klatce schodowej o poręcz i schody stawiał czynny opór funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Brzegu starszemu sierżantowi [..]i sierżantowi [..] w celu zmuszenia ich do odstąpienia od prawnej czynności służbowej zatrzymania to jest o czyn z art. 207 paragraf 1 i art. 217 paragraf 1 Kodeksu Karnego  przy zastosowaniu art. 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego warunkowo umarza na okres próby 3 lat.

Na podstawie art. 66 paragraf 1 Kodeksu Karnego i art. 67 paragraf 1 Kodeksu Karnego postępowanie karne wobec oskarżonego Jacka N. o czyn polegający na tym, iż w dniu 5 sierpnia 2019 roku w Brzegu  województwo opolskie posiadał środki odurzające w postaci marihuany w ilości 1,34 grama netto czym działał wbrew przepisom ustawy to jest o czyn z art. 62 ustęp 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani warunkowo umarza na okres próby 3 lat.

Na podstawie art. 70 ustęp 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 roku orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr 1/671/19/N na karcie 73 akt sprawy.

Na podstawie art. 627 KPK zasądza od oskarżonego Jacka N. na rzecz oskarżycielki posiłkowej [żony] 1188 złotych tytułem poniesionych wydatków oraz zasądza na podstawie art. 627 i art. 7 Ustawy o opłatach w sprawach karnych na rzecz Skarbu Państwa kwotę 5128,68 złotych tytułem zwrotu kosztu procesu oraz opłatę w wysokości 100 złotych.

Zobacz też

Jacek N. może mieć poważne problemy. Na jaw wychodzą kolejne okoliczności

Jacek N. nie będzie już wicedyrektorem departamentu w Urzędzie Marszałkowskim