Jest rozstrzygnięcie budżetu obywatelskiego. Brzeżanie niechętnie brali udział w głosowaniu

0
fot. UM w Brzegu / zdjęcie ilustracyjne

O tym, że wielkich emocji w pierwszym Budżecie Obywatelskim Brzegu nie będzie, było wiadomo przed głosowaniem, ponieważ urzędnicy i burmistrz już wcześniej odrzucili aż 10 z 13 projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Do głosowania dopuścili zaledwie trzy, a więc wybór zadań do realizacji stał się iluzoryczny. Wystarczyło, że każdy z projektów otrzyma minimalną wymaganą ilość głosów, aby przekroczyć tzw. próg poparcia, i wówczas wszystkie trzy mogły zostać wykonane. Niestety, dla jednego projektu nawet to się nie udało.


Przypomnijmy, że wysokość tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Brzegu wynosiła 100 tys. złotych. Okazało się, że łączna wartość trzech dopuszczonych do głosowania zadań, to tylko nieco ponad 50 tys. złotych, a więc już przed głosowaniem było wiadomo, że pieniędzy wystarczy na wszystkie trzy inwestycje. Jedynym warunkiem, a w zasadzie biurokratyczną formalnością było to, aby projekty uzyskały tzw. minimalny próg poparcia – co najmniej 200 ważnych głosów dla zadań inwestycyjnych lub 100 ważnych głosów dla zadań pozostałych.

Zadaniami inwestycyjnymi były: trampoliny ziemne na placu zabaw w Parku Wolności (szacunkowy koszt 20 tys. zł) oraz zagospodarowanie nieużytkowanego skwerku na boisko trawiaste dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miejskiego stadionu (szacunkowy koszt 30 tys. zł). Zadaniem „pozostałym”, czyli nie inwestycyjnym była z kolei adaptacja betonowego kręgu w Parku Wolności na miejsce do tańczenia (szacunkowy koszt 1500 zł).

  • „Po zsumowaniu głosów oddanych zarówno elektronicznie jak i w głosowaniu tradycyjnym Zespół zadaniowy stwierdza, iż Mieszkańcy Gminy Brzeg oddali ogółem 681 głosów, w tym: 650 głosów ważnych i 31 głosów nieważnych” – czytamy w komunikacie na stronie Urzędu Miasta w Brzegu.

Projekt nr 9, czyli trampoliny ziemne na placu zabaw w Parku Wolności, otrzymał ogółem 375 głosów, w tym 358 głosów ważnych i 17 głosów nieważnych. Oznacza to, że zadanie będzie mogło zostać zrealizowane. Podobnie jak projekt nr 12, czyli adaptacja kręgu betonowego na miejsce do tańczenia, który otrzymał ogółem 172 głosy, w tym 169 głosów ważnych i 3 głosy nieważne.

Niestety, wymaganego progu poparcia nie uzyskał projekt nr 13, czyli zagospodarowanie skweru na boisko trawiaste dla przedszkolaków (ogółem 134 głosy, w tym 123 głosy ważne i 11 głosów nieważnych).

  • „Projekt nr 13 – Poprawienie infrastruktury boisk trawiastych na stadionie MOSiR w Brzegu – zagospodarowanie nieużytkowanego skwerku na boisko trawiaste dla dzieci w wieku przedszkolnym nie uzyskał wymaganego progu poparcia dla projektu inwestycyjnego, tj. ilości co najmniej 200 ważnych głosów” – informuje brzeski magistrat.

Reasumując, mieszkańcy Brzegu mieli do wydatkowania z budżetu obywatelskiego 100 tys. zł, ale odrzucenie wielu projektów przez burmistrza i jego urzędników, a następnie niewielkie zainteresowanie głosowaniem sprawiły, że wydadzą zaledwie ok. 20% tej kwoty. Pozostałe 80 tys. złotych zostanie w miejskiej kasie… do dyspozycji miejskich władz.