Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przejdzie częściowy remont

0

Kilka dni temu rozpoczęły się prace związane z remontem górnej i środkowej części hełmu południowo-zachodniej wieży budynku kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Prace konserwatorskie mogą zostać zrealizowane dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez miejskich radnych.


Przypomnijmy, że świątynia została wzniesiona w latach 1734-39 dla jezuitów, na miejscu zburzonego w 1545 roku klasztoru dominikanów. Późnobarokowy kościół jest wpisany do rejestru zabytków, a więc wszystkie prace zostały uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu. Obecnie jego górne partie elewacji są w bardzo złym stanie.

Zakres prowadzonych prac konserwatorskich będzie obejmował m.in.: rozbiórkę i roboty pokrywcze, w tym wymianę pokrycia z blachy połaci cebulasto-kopulastych z wykonaniem nowego pokrycia z blachy miedzianej; konserwację i renowację detalu kamiennego; roboty tynkarskie i sztukatorskie oraz konserwację i renowację detalu sztukatorskiego. Łączna wartość remontu wyniesie ok. 400 tys. złotych.

  • „Gmina Brzeg od wielu lat wspiera poprzez dofinansowania remonty zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie miasta. Mamy świadomość, że są to kosztowne i konieczne prace, dlatego w miarę możliwości finansowych staramy się każdego roku wygospodarować środki na działania konserwatorskie przy naszych zabytkowych perłach. Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu Rzymskokatolicka Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 130 tys. złotych, a w 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowej 25 tys. zł” – mówi Renata Listowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

Przypomnijmy, że oprócz dofinansowań na remonty zabytkowych kamienic, Gmina Brzeg z budżetu miasta przekazała w latach 2007-2010 na remonty zabytkowych kościołów ponad 2 mln złotych (2 062 469,40 zł), a w latach 2017-2021 dofinansowania wyniosły prawie milion złotych (921 608,46 zł).