Grodków wybuduje własny punkt selektywnej zbiórki odpadów

0
fot. wizualizacja PSZOK-u w Grodkowie

Obecne regulacje zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązują samorządy do posiadania na swoim terenie tzw. PSZOK-u, czyli punktu, w którym mieszkańcy mogą oddawać niektóre frakcje odpadów, jak zużyty sprzęt elektroniczny, meble, czy gruz. Na terenie Grodkowa funkcjonuje taki punkt, ale jest własnością podmiotu prywatnego. Niedługo ma się to zmienić, ponieważ władze gminy przygotowują się do budowy własnego PSZOK-u.


W połowie sierpnia br. władze gminy podpisały umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

  • „Celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na obszarze gminy wiejsko-miejskiej Grodków. Zadanie będzie polegać na zaprojektowaniu i budowie nowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt będzie własnością gminy i zostanie zlokalizowany w okolicy wyjazdu z Grodkowa w kierunku na Strzelin” – mówi marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

Przetarg na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie ogłoszony w październiku. Prace związane z inwestycją potrwają do końca 2022 rok.

Dodajmy, że planowana wartość projektu wynosi 1.496.519,32 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to 85% wydatków kwalifikowalnych, czyli 1.006.575,81 zł.