Premier Gliński z wizytą w Muzeum Piastów Śląskich

0

Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński odwiedził dziś Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Premier w towarzystwie Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego, Posła na Sejm Pawła Kukiza oraz Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka przebywał w muzeum na roboczej wizycie poświęconej w szczególności sprawie przejęcia przez Muzeum Piastów Śląskich obiektu dawnego Gimnazjum Piastowskiego. Oprócz omówienia spraw związanych z samą procedurą przekazania budynku premier rozmawiał także o jego przyszłości. Zgodnie z zamierzeniami ma tam powstać Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, będące oddziałem brzeskiego muzeum. W sensie organizacyjnym obiekt dawnego Gimnazjum Piastowskiego zostanie włączony w struktury Muzeum Piastów Śląskich. 

Będą tam prezentowane zbiory związane z kulturą dawnych kresów II Rzeczypospolitej. Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski podpisał decyzję przyjmującą darowiznę tego obiektu od Gminy. W najbliższym czasie zostanie on przekazany, po przeprowadzeniu procedury administracyjnej z udziałem powiatu brzeskiego, na majątek Muzeum Piastów Śląskich. Jak zapowiedział Premier Piotr Gliński, jego resort pilotuje sprawę i zadba o finansowe zabezpieczenie zorganizowania Muzeum. Premier Gliński w trakcie wizyty zwiedził już istniejącą od dwóch lat w Zamku wystawę poświęconą Kresom II Rzeczypospolitej, która była m.in. zaczynkiem do podjęcia aktualnych działań związanych z przejęciem budynku na rzecz oddziału muzealnego. Piotr Gliński interesował się także inwestycjami w Muzeum, zwłaszcza renowacji portalu bramy głównej i przywrócenia tam kolorystyki w kartuszach herbowych.  Zwiedził także wystawy wewnątrz Zamku.

foto: Muzeum Piastów Śląskich