Wskaż lekarzowi prawidłowy adres pobytu, aby ZUS nie odmówił wypłaty chorobowego

0
ZUS w Brzegu
fot. ZUS w Brzegu / archiwum

Choroba, wypadek lub kontuzja może nas zastać i zatrzymać poza domem na dłużej. Czasami bywa tak, że już będąc na chorobowym musimy zmienić miejsce naszego pobytu. Wówczas musimy pamiętać, że bardzo ważne jest wskazanie prawidłowego adresu, aby uniknąć odmowy wypłaty świadczenia chorobowego


  • „Na zwolnieniu lekarskim powinien się znaleźć adres aktualnego pobytu, a niekoniecznie adres zamieszkania czy zameldowania. Dlaczego? Wskazanie rzeczywistego miejsca w trakcie zwolnienia chorobowego umożliwia przeprowadzenie kontroli prawidłowości jego wykorzystania. To istotne, bo nieusprawiedliwiona nieobecność chorego w domu podczas takiej weryfikacji może być przyczyną odmowy wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS” – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Co jeśli zmienimy miejsce pobytu już po wizycie u lekarza i po wystawieniu e-zwolnienia? Wtedy, w ciągu 3. dni należy powiadomić o nowym adresie swojego pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnijmy, że kontrola ZUS polega na sprawdzeniu, czy zwolnienie wykorzystywane jest prawidłowo, tzn. czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie na przykład pracuje lub wykonuje inne czynności, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

W pierwszym półroczu 2021 r. niemal co ósma osoba została pozbawiona prawa do zasiłku chorobowego. Inspektorzy ZUS ujawnili, że osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich dokonywały m.in. remontów mieszkań, podróżowały po górskich szlakach lub prowadziły inną działalność zarobkową w internecie.