21 lutego rusza rekrutacja do brzeskich przedszkoli i szkół podstawowych

0
fot. funkydiva.pl / zdjęcie poglądowe
Reklama
Reklama

Urząd Miasta w Brzegu ogłosił sposób i zasady naboru do placówek oświatowych na rok 2022/2023, których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych rozpocznie się 21 lutego i potrwa do 4 marca. Wnioski będzie można składać drogą elektroniczną poprzez platformę internetową VULCAN na stronie https://brzeg.przedszkola.vnabor.pl/.


Warunki przyjęć do przedszkoli

  • „Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 3 przedszkoli, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami” – czytamy w komunikacie na stronie brzeskiego magistratu.

    Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać od 21.02.2022 r. godz.8.00 do 4.03.2022 r. godz.15.00. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 21.03.2022 o godz.9.00.
 L.p.Nazwa kryterium do przedszkola publicznegoLiczba punktów
1.Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji lub kandyduje do tego samego przedszkola, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja32
2.Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym oraz kandydat rodzica samotnie wychowującego pracującego/studiującego/uczącego się w trybie dziennym16
3.Kandydat rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci do lat 68
4.Kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym4
5.Kandydat z rodziny znajdującej się pod opieką MOPS w Brzegu2
6.Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzający rok na który prowadzona jest rekrutacja uczęszczał do żłobka1
Kryteria rekrutacji do przedszkoli ustalone przez organ prowadzący

Warunki przyjęć do szkół

Analogiczne terminy postepowania rekrutacyjnego dotyczą naboru do szkół podstawowych. Do placówek edukacyjnych przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama
  • „Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do szkoły z urzędu. Rodzice kandydatów do szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły, muszą wypełnić w formie elektronicznej jedynie Zgłoszenie kandydata do szkoły. Wypełnione odręcznie lub w formie wydruku komputerowego i podpisane Zgłoszenie – w formie papierowej – należy złożyć w szkole obwodowej. Gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, można do niej przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnionych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Mogą oni ubiegać się o miejsce w maksymalnie 3 szkołach. We Wnioskach określają 1, 2 lub 3 szkoły wg preferencji rodziców. Wypełniony odręcznie lub w formie wydruku komputerowego i podpisany Wniosek- w formie papierowej – należy złożyć w szkole pierwszej preferencji” – informuje Urząd Miasta w Brzegu.
L.p.Nazwa kryterium do publicznej szkoły podstawowejLiczba punktów
1.Kandydat mieszka na terenie Gminy Brzeg.40
2.Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w następnym roku szkolnym do szkoły pierwszego wyboru.20
3.Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie pierwszego wyboru.7
4.Kandydat, którego krewni (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.3
5.Wielodzietność rodziny kandydata lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.1
6.Niepełnosprawność kandydata.1
7.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.1
Kryteria rekrutacji do szkół podstawowych ustalone przez organ prowadzący

Granice obwodów szkół podstawowych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego:
Blacharska, Bolesława Chrobrego, Długa, Ks. J. Dzierżonia, Emilii Plater, Fabryczna, Bartosza Głowackiego, Jabłkowa, Jana Pawła II, Kapucyńska, Kolejowa, Kotlarska, Kowalska, Lekarska, Władysława Łokietka, Mleczna, Nysańska, Panieńska, Piastowska, Piwowarska, Plac Dworcowy, Plac Koszarowy, Plac Kościelny, Plac Polonii Amerykańskiej, Polska, Księdza Jerzego Popiełuszki, Mikołaja Reja, Rzemieślnicza, Spacerowa, Stare Koszary, Szkolna, Towarowa, Trzech Kotwic, Wydarzeń Brzeskich 1966 r., Wysoka, Zakonnic.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego:
Chorążych, Zbigniewa Herberta, Kamienna, Kombatantów, Kościelna, Kruszyńska, Franciszka Krzyszowica, Księcia Jerzego II Piasta, Adama Mickiewicza, Bohaterów Monte Cassino, Sergiusza Mossora, Nowy Rynek, Ofiar Katynia, Pierwszej Brygady, Polna, Powstańców Śląskich, Rybacka, Saperska, Gen. Władysława Sikorskiego, Wita Stwosza, Ziemi Tarnowskiej.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika:
3-go Maja, Armii Krajowej, Błonie, Cegielniana, Fryderyka Chopina, Garbarska, Generała Andersa, Górna, Grobli, Grunwaldzka, Hetmana Tarnowskiego, Władysława Jagiełły, Jezuitów, Kardynała Wyszyńskiego, Kępa Młyńska, Kilińskiego, Krakusa, Krótka, Lechicka, Legionistów, Marszałka Piłsudskiego, Młynarska, Stefana Myczkowskiego, Nadbrzeżna,Nadodrzańska, Oławska, Pańska, Partyzantów, Plac Bramy Wrocławskiej, Plac Drzewny, Plac Młynów, Plac Stanisława Moniuszki, Plac nad Odrą, Plac Zamkowy, Planty, Robotnicza, Różana, Rynek, Rzeźnicza, Słowiańska, Staromiejska, Strzelecka, Sukiennice, Szpitalna, Św. Jadwigi, Wał Śluzowy, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki:
1 Maja, Bohaterów Westerplatte, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Ciepłownicza, Cisowa, Chocimska, Marii Dąbrowskiej, Działkowa, Elektryczna, Aleksandra Fredry, Gaj, Gdańska, Generała Grota – Roweckiego, Górnośląska, Grudziądzka, Czesława Janczarskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Jakuba Kani, Kasztanowa, Katowicka, Jana Kochanowskiego, M. Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Wojciecha Korfantego, Tadeusza Kościuszki, Króla Jana III, Księdza Makarskiego, Janusza Kusocińskiego, Lipowa, Majora Sucharskiego, Kornela Makuszyńskiego, Marysieńki, Modrzewiowa, Gustawa Morcinka, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Plac Henryka Dąbrowskiego, Platanowa, Poprzeczna, Janiny Porazińskiej, Poznańska, Bolesława Prusa, Ptasia, Władysława Reymonta, Składowa, Marii Skłodowskiej Curie, Juliusza Słowackiego, Jakuba Sobieskiego, Sportowa, Starobrzeska, Andrzeja Struga, Jana Marcina Szancera, Karola Szymanowskiego, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Topolowa, Toruńska, Juliana Tuwima, Wiedeńska, Wierzbowa, Włościańska, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego, Żołnierzy Wyklętych.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8:
Cicha, Agrestowa, Czereśniowa, Dębowa, Drzymały, Filozofów, Jagodowa, Mieczysława Karłowicza, Krzywa, Kwiatowa, Liliowa, Lompy, Lwowska, Malinowa, Małujowicka, Mały Rynek, Orla, Pomorska, Poziomkowa, Prochowa, Słoneczna, Śliwkowa, Tęczowa, Wileńska, Wiśniowa, Wojciecha, Wrocławska, Stanisława Wyspiańskiego, Zielona.

Reklama
Reklama
Reklama