ZUS wyśle emerytom i rencistom list z dwoma informacjami. Obie będą pozytywne

0
fot. PAP / Leszek Szymański
Reklama
Reklama

Decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu „trzynastki” opolscy seniorzy otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej. ZUS rozpoczął wysyłkę listów, która zakończy się w połowie maja.


  • „W najbliższych dniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Ponadto w korespondencji będzie informacja o przyznaniu i wypłacie kwietniowych dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tak zwanych „trzynastek” – informuje Magdalena Buła, dyrektor oddziału ZUS w Opolu.

W marcu tego roku zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe ponad 250 tys. osób, które pobierają na Opolszczyźnie emerytury lub renty z ZUS. W całym kraju waloryzacją zostały objęte świadczenia około 8,5 mln emerytów i rencistów.

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła od 1 marca do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji jest tzw. trzynasta emerytura. W tym roku wnosi ona 1338,44 zł brutto. Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W takiej sytuacji trzynastka netto wyniosła 1217,98 zł.

Zgodnie z przepisami, trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS. Rozwiązanie to zostało zastosowane m.in. do emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Reklama
Reklama
Reklama