Wypięknieją tereny wokół powiatowych szkół

0
Reklama
Reklama

Starostwo Powiatowe w Brzegu zleciło w ostatnim czasie wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch inwestycji: „Projektu ogrodzenia z elementami malej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ekonomicznych” oraz „Remontu ogrodzenia wraz z projektem zagospodarowania terenu przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego, wymiany ogrodzenia bocznego od strony ul. Żeromskiego oraz uwzględnienia ewentualnej konieczności modernizacji infrastruktury podziemnej”. Po ich zakończeniu powiat będzie mógł pochwalić się nie tylko pięknymi budynkami szkół, ale również wspaniale zagospodarowanym terenem otaczającym te gmachy.

            W przypadku ILO i ZSE opracowanie ma zawierać trzy propozycje rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, z których Zarząd Powiatu Brzeskiego wybierze jedną, służącą do dalszego opracowania projektowego: budowlanego i wykonawczego. Mają one zawierać rozwiązania ciągów pieszych i jezdnych. Ponadto do do istniejących drzwi zewnętrznych ZSE (od strony ul. Armii Krajowej) zostaną zaprojektowane chodniki, a do drzwi dwuskrzydłowych połączonych z korytarzem głównym na poziomie parteru dojazd spełniający wymogi transportu osób niepełnosprawnych. W koncepcjach ma zostać ponadto uwzględnione ponowne wykorzystanie elementów pochodzących z demontażu ogrodzenia znajdującego się dawniej za ILO, od strony parku.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

            W przypadku II LO powstać ma również trzywariantowa koncepcja, którą zatwierdzi Zarząd. Zakres opracowania obejmuje w tym przypadku: remont i naprawę ogrodzenia od frontu budynku I LO i ul. 1 Maja (jego przęsła mają zostać zaprojektowane w nawiązaniu do ich rysu historycznego), naprawę istniejącej bramy od strony ul. 1 Maja i sprawdzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury wraz z wykonaniem oceny technicznej panujących warunków gruntowych pod kątem przeprowadzenia prac remontowych i inwestycyjnych. W koncepcjach postawiony ma zostać wolnostojący cokół na dziedzińcu szkoły, na którym w przyszłości mogłoby stanąć popiersie patrona II LO. Teren przyległy ma zaś uzyskać walory rekreacyjne.

            „Dokumentacja wraz z wizualizacją będzie wykonana we wrześniu. Po wyborze wariantu przez Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac – mówi Janusz Gil, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego. Staramy się, aby nasze szkoły były miejscami przyjaznymi dla uczniów. W ostatnich latach udało się przeprowadzić termomodernizację brzeskich ogólniaków, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych, teraz przyszedł czas na to, by uatrakcyjnić tereny otaczające te szkoły”.

Krystian Ławreniuk

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”20369″ image=”20369″]
[/images]

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”20370″ image=”20370″]
[/images]

Reklama
Reklama