Wypełnij ankietę i decyduj o rozwoju Subregionu Brzeskiego

0
Reklama
Reklama
Reklama

Ruszyły przygotowania do opracowania strategii dla obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 roku. Subregion Brzeski to wspólna inicjatywa sąsiadujących ze sobą gmin i powiatu z terenu województwa opolskiego i dolnośląskiego.

W przedsięwzięciu uczestniczą: Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Skarbimierz, Powiat Brzeski, dolnośląska Gmina Oława oraz Gmina Brzeg, jako lider projektu. Chcąc opracować jak najlepszą strategię, odzwierciedlającą potrzeby mieszkańców oraz pomysły na rozwój Subregionu Brzeskiego, konieczne jest zebranie opinii od mieszkańców za pośrednictwem specjalnej ankiety. Głównym celem ankietyzacji oraz równocześnie największą korzyścią z uczestnictwa w badaniu będzie możliwość współdecydowania o kierunkach rozwoju obszaru. W ten sposób będzie można aktywnie włączyć się w tworzenie dokumentu prezentującego perspektywy rozwojowe naszych miejsc zamieszkania.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego. Do dzisiejszego (13.08) wydania Panoramy Powiatu, została dołączona ankieta, którą po wypełnieniu można złożyć w Urzędzie Miasta Brzeg lub Gminy Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz oraz w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w oznaczonych skrzynkach do dnia 22.08.2014 r.

Ankietę można wypełnić także elektronicznie do dnia 22.08.2014 r. Formularz ankiety znajduje się TUTAJ oraz na stronach internetowych gmin wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama