Już tylko trzy dni – wypełnij ankietę

0
Reklama
Reklama
Reklama

Subregion Brzeski, czyli wspólna inicjatywa sąsiadujących ze sobą gmin i powiatów z terenu województw opolskiego i dolnośląskiego, czeka na plan strategii działania na lata 2014-2020. Mieszkańcy tego terenu mogą czynnie decydować o jego rozwoju. Wystarczy wypełnić krótką ankietę.

W przedsięwzięciu uczestniczą: Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Skarbimierz, Powiat Brzeski, dolnośląska Gmina Oława oraz Gmina Brzeg, jako lider projektu. Chcąc opracować jak najlepszą strategię, odzwierciedlającą potrzeby mieszkańców oraz pomysły na rozwój Subregionu Brzeskiego, konieczne jest zebranie opinii od mieszkańców za pośrednictwem specjalnej ankiety. Głównym celem ankietyzacji, a równocześnie największą korzyścią z uczestnictwa w badaniu, będzie możliwość współdecydowania o kierunkach rozwoju obszaru. W ten sposób będzie można aktywnie włączyć się w tworzenie dokumentu prezentującego perspektywy rozwojowe naszych miejsc zamieszkania.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego. Do dzisiejszego wydania Panoramy Powiatu została dołączona ankieta, którą po wypełnieniu można złożyć w Urzędzie Miasta Brzeg lub Gminy Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz oraz w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w oznaczonych skrzynkach do 22 sierpnia.

Ankietę można wypełnić także elektronicznie, ale również tylko do piątku. Formularz ankiety znajduje się pod adresem: www.subregionbrzeski.pl oraz na stronach internetowych gmin wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego.

Spieszmy się – zostały bowiem już tylko trzy dni.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama