Brzeg: Ulica Polska w remoncie

0

Rozpoczął się remont odcinka ul. Polskiej pomiędzy ulicami Dzierżonia a Reja. W ramach prac zostanie przełożona nawierzchnia kamienna wraz z chodnikami.


 

Remont spowodował konieczność czasowego wyłączenia z ruchu remontowanej części drogi. Dlatego też roboty podzielono na dwa etapy. Chodzi o dostępność do parkingu oraz okolicznych punktów handlowych.

W pierwszym etapie zostanie zamknięty odcinek pomiędzy ulicą Dzierżonia, a piekarnią. W kolejnym etapie robót zostanie wykonana pozostała część drogi, do ulicy Reja. Prace potrwają około sześć tygodni.

O zmianach w organizacji ruchu będą informować kierowców znaki drogowe. Roboty na Polskiej wykonywane są w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

20140922_142839 (Kopiowanie)