Zalegasz ze składkami ZUS?  Jest sposób na wyjście z kłopotów

0
fot. PAP / Leszek Szymański
Reklama
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego

Opolski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma w swoich rejestrach prawie 60 tys. aktywnych płatników składek. Niestety, co piąty przedsiębiorca ma problemy z systematyczną spłatą należności, a ich łączne zadłużenie z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przekroczyło 368 mln zł. ZUS podpowiada, jak wyjść z zaległości.


W województwie opolskim regularnie przybywa firm, przedsiębiorców oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie wszyscy jednak radzą sobie z systematycznym opłacaniem składek za pracowników bądź samych siebie.

  • „Obecnie w opolskim ZUS liczba aktywnych kont z zadłużeniem nieznacznie przekracza 12 tysięcy. Tylu płatników ma kłopoty z terminowym opłacaniem składek na indywidualny numer rachunku w ZUS. Łączna kwota zadłużenia na kontach tych pracodawców i osób z działalnością, to 368,3 mln złotych. Z tej kwoty prawie połowa, bo 174,2 mln złotych, to zaległości powstałe w ostatnich dwunastu miesiącach” – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Co proponuje ZUS, jeśli na koncie płatnika wystąpi nieznaczne zadłużenie? Najprościej będzie uregulować je z bieżącymi składkami, ale co wtedy, gdy zaległości z tytułu składek okażą się tak wysokie, że przekroczą zdolności finansowe przedsiębiorcy? ZUS podpowiada, że można wtedy sięgnąć po kilka kół ratunkowych.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
  • „Szczegóły wskażą doradcy do spraw ulg i umorzeń dostępni w każdym zusowskim oddziale. Po weryfikacji stanu konta płatnika, przedstawią oni możliwe warunki spłaty zadłużenia. Pomogą też w wypełnieniu wniosku i pozostałych niezbędnych dokumentów. Najczęściej polecaną opcją i wybieraną przez dłużników jest wniosek o rozłożenie całego zadłużenia na raty. Możliwe jest również rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu kosztów egzekucyjnych. Co istotne, to sam dłużnik może wskazać liczbę i wysokość rat. Przedsiębiorca terminowo spłacający raty w ZUS i na bieżąco reguluje składki bieżące, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które pomaga m.in. w postępowaniach przetargowych, czy staraniach o kredyt. O układ ratalny w ZUS może ubiegać się nie tylko ten, kto obecnie, bądź w przeszłości prowadził firmę lub był samozatrudniony. Również osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania innych z tytułu nieopłaconych składek, czyli spadkobiercy, osoby trzecie, następcy prawni, czy małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka” – czytamy w komunikacie ZUS.

Alternatywą jest odroczenie terminu płatności składek. To rozwiązanie może dotyczyć tylko składek bieżących i przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Wniosek o tę formę pomocy przedsiębiorca powinien złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Dzięki umowie z ZUS przedsiębiorca nie zapłaci odsetek za zwłokę, a tylko opłatę prolongacyjną na poziomie 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującą w dniu podpisania umowy. Ponadto, dzięki odroczeniu terminu płatności składek, firma może uniknąć dochodzenia należności w postępowaniu odwoławczym.  

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek, czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania.

Reklama
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI