Burmistrz Violetta Palus przedstawiła swoich zastępców

0
Witold Kustra, Violetta Palus, Lucyna Mielczarek - fot. https://www.facebook.com/ViolettaJaskolskaPalus
Witold Kustra, Violetta Palus, Lucyna Mielczarek - fot. https://www.facebook.com/ViolettaJaskolskaPalus
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Violetta Palus przedstawiła swoich przyszłych zastępców. Nowymi Wiceburmistrzami zostaną Lucyna Mielczarek i Witold Kustra.

W komunikacie zamieszczonym na swoim profilu społecznościowym Violetta Jaskólska-Palus przedstawiła swoich przyszłych zastępców.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

– Mam pełne zaufanie do ich kompetencji i zaangażowania w rozwój naszej pięknej miejscowości. Razem będziemy kontynuować naszą misję służenia mieszkańcom i budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. – podkreśla Palus w swoim komunikacie

Poniżej informacje na temat nowych zastępców jakie zostały przedstawione na profilu społecznościowym nowej burmistrz.

Witold Krzysztof Kustra, lat 59, żonaty, dorosły syn, bezpartyjny.

Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) z tytułami magister inżynier. Ponad 35 lat doświadczenia zawodowego w różnych firmach, głównie na stanowiskach menadżerskich związanych z zarządzaniem strukturami sprzedaży oraz dyrektora ds. projektów i dyrektora operacyjnego. Ostatnio na tym stanowisku zatrudniony w brzeskiej firmie Tymos. Zarządzał dużymi działami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkoleń struktur sprzedaży, tworzenie i rozliczanie umów handlowych, programy motywacyjne dla pracowników i programy lojalnościowe dla klientów. Prowadził projekty związane z restrukturyzacją organizacji i optymalizacją procesów, projekty inwestycyjne związane z dofinansowaniem ze środków unijnych, zarządzał wdrażaniem systemów zarządzania jakością ISO 9001, ISO 22000, BRC, FSC oraz systemów informatycznych klasy MRP. Prowadził nadzór nad infrastrukturą przedsiębiorstwa.

Lucyna Mielczarek

Absolwentka wydziału budownictwa Politechniki Opolskiej z tytułem inżyniera, absolwentka wydziału mechanicznego Politechniki Opolskiej z tytułem magistra.

Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Ekonomicznym z kierunkiem Fundusze unijne i zasady ich pozyskiwania.

Doświadczony samorządowiec z przeszło 27 – letnim stażem w samorządzie w tym ponad 17 letnim stażem w Urzędzie Miasta w Brzegu. Na stanowisku kierowniczym od 2009 roku w Biurze Budownictwa i Inwestycji.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA