Radni Brzegu wybiorą składy komisji stałych i ustalą wysokość wynagrodzenia nowej burmistrz

0
fot. UM w Brzegu
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

W czwartek (23. maja), w sali stropowej brzeskiego ratusza odbędzie się II sesja Rady Miejskiej Brzegu. Świeżo zaprzysiężeni radni powołają tzw. komisje stałe i wybiorą ich składy. W porządku obrad znajduje się również procedowanie nad uchwałą ws. ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Brzegu.


Przypomnijmy, że wśród komisji stałych Rady Miejskiej Brzegu znajdują się: Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego (KBIiRG), Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (KGKMiOŚ), Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (KOKSiR), Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny (KZSPiR), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP) oraz jedna z najistotniejszych, bo o charakterze kontrolnym – Komisja Rewizyjna (KR).

Według zapisów w Statucie Brzegu, komisje stałe działają w składzie od 4 do 6 radnych, przy czym komisja rewizyjna może funkcjonować w składzie od 4 do 7 radnych. Jeden radny może być, co najwyżej członkiem dwóch komisji stałych. Co ważne, przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nie mogą być członkami komisji rewizyjnej (wynika to z ustawy o samorządzie gminnym – przyp. red.).

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Dodajmy, że w trakcie najbliższej sesji radni będą także procedować w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrzyni Violetty Jaskólskiej – Palus. Z projektu uchwały w tej sprawie wynika, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia nowej burmistrz Brzegu będzie niezmieniona i pozostanie na dotychczasowym poziomie, czyli: wynagrodzenie zasadnicze 8.900,00 zł, dodatek funkcyjny 2.204,00 zł, dodatek specjalny 3.331,20 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie i odprawa przysługujące zgodnie z odrębnymi przepisami.

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA