Znamy składy komisji Rady Miejskiej Brzegu

1
fot. archiwum
Reklama
Reklama

W sali stropowej brzeskiego ratusza zakończyła się II sesja Rady Miejskiej Brzegu. W porządku dzisiejszych (23. maja) obrad znalazł się punkt dotyczący powołania i ustalenia składów stałych komisji problemowych, czyli: Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego (KBIiRG), Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (KGKMiOŚ), Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (KOKSiR), Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny (KZSPiR), Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP) oraz jednej z najistotniejszych, bo o charakterze kontrolnym – Komisji Rewizyjnej (KR).


Przypomnijmy, że według zapisów w Statucie Brzegu, komisje stałe działają w składzie od 4 do 6 radnych, przy czym komisja rewizyjna może funkcjonować w składzie od 4 do 7 radnych (wynika to z odrębnych przepisów – przyp. red.). Jeden radny może być, co najwyżej członkiem dwóch komisji stałych. Co ważne, przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nie mogą być członkami komisji rewizyjnej.

Radni Brzegu wybrali już składy wszystkich komisji stałych. W Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zasiądą: Marcin Dorociak, Ryszard Różański, Kazimierz Kozłowski, Tomasz Wikieł, Jadwiga Kulczycka i Waldemar Wysocki.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Do Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wybrano: Kamilę Smoczkiewicz, Iwonę Wojtyczę – Fronckiewicz, Pawła Grabowskiego, Ewelinę Antonowicz, Dariusza Sochę i Grzegorza Chrzanowskiego.

W Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji będą funkcjonować: Katarzyna Grochowska, Marek Pyzowski, Tomasz Wikieł, Paweł Grabowski, Tomasz Kubiak oraz Iwona Wojtycza – Fronckiewicz.

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny przypadła dla: Kamili Smoczkiewicz, Ewy Kozioł, Eweliny Antonowicz, Tomasza Kubiaka, Jerzego Wrębiaka i Janusza Żebrowskiego.

W składzie Komisji Rewizyjnej będą następujący radni: Marcin Dorociak, Ewa Kozioł, Janusz Żebrowski, Ryszard Różański, Kazimierz Kozłowski, Marek Pyzowski i Bożena Szczęsna.

Ostatnią powołaną komisją była Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, a w jej składzie zasiądą: Dariusz Socha, Andrzej Witkowski, Elżbieta Stochnij, Katarzyna Grochowska i Bożena Szczęsna.

Dodajmy, że tuż po zamknięciu dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Brzegu, komisje stałe będą miały pierwsze posiedzenie, aby wybrać przewodniczących i ukonstytuować się.

Reklama
Reklama
Reklama