Warsztaty ekologiczne połączone z rajdem rowerowym

0
Reklama
Reklama

To było pierwsze z wydarzeń, które Gmina Lewin Brzeski zaplanowała dla swoich mieszkańców w ramach zadania pn: „Ekokampania na rzecz ochrony środowiska w gminie Lewin Brzeski”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zastępca burmistrza Dariusz Struski przywitał w imieniu Artura Kotary zgromadzonych na Rynku w Lewinie Brzeskim i życzył przedniej, ale przede wszystkim bezpiecznej zabawy. Start przy Ratuszu w kierunku Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a potem już meta na kąpielisku miejskim w Lewinie Brzeskim. Po drodze kilka atrakcji, zacne widoczki, lody, rodzinna atmosfera, no i główna część imprezy, czyli warsztaty dla dzieci i dorosłych, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej gminnej społeczności w zakresie gospodarowania odpadami, ich odzysku i recyklingu, a także funkcjonowania samego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Warsztaty ekologiczne to również odpowiedź na potrzebę kształtowania właściwych postaw proekologicznych oraz sposób na wspólne działania na rzecz ochrony środowiska. Quizy, budowanie, segregacja, prezentacja multimedialna, gra planszowa, zwłaszcza dzieciaki się napracowały: wybudowały dwie wieże, posegregowały śmieci, a na to wszystko trzeba było jeszcze pokonać 20 kilometrową trasę i zjeść wszystko to, co zostało przygotowane na grillu! „Pracowita” sobota i jaka edukacyjna.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Zastępca burmistrza Dariusz Struski podziękował wszystkim za uczestnictwo i zaprosił na kolejne wydarzenia o charakterze proekologicznym. Szczególne podziękowania należą się Miejsko-Gminnemu Domowi Kultury w Lewinie Brzeskim za świetne przygotowanie warsztatów ekologicznych, pracownikom Urzędu Miejskiego, a także Młodzieżowej Radzie Miejskiej za wszelką pomoc w sprawnym przeprowadzeniu samego rajdu rowerowego.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama