Znamy propozycję cen za korzystanie z basenu otwartego. Nie będzie tanio

1
Reklama
Reklama

Niespełna trzy tygodnie pozostało do wakacji, a więc sezon kąpielowy już blisko. W tym roku ruszą niecki kąpielowe przy ul. Korfantego w Brzegu, dlatego najwyższy czas ustalić cennik za korzystanie z legendarnego obiektu. I niewiele brakowało, aby stawki zostały ustalone podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Brzegu, jednak projekt uchwały burmistrz Violetty Jaskólskiej-Palus nie został ostatecznie wprowadzony do porządku obrad.

Przypomnijmy, że II sesja Rady Miejskiej Brzegu odbyła się 23 maja w brzeskim ratuszu. W porządku obrad nie znajdowało się procedowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z kompleksu basenów otwartych przy ul. Korfantego, jednak na początku sesji taki projekt uchwały zamierzała wprowadzić pod obrady burmistrz Brzegu.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Przygotowany przez Violettę Jaskólską-Palus projekt nie zawierał jednak opinii skarbnik gminy, na co uwagę zwrócili radni. Co więcej, na niektórych kopiach tego projektu uchwały miało również brakować opinii prawnej. O pięciominutową przerwę poprosiła mecenas, bo jak stwierdziła – „nie wiem, jaki projekt został skserowany i rozdany radnym”.

Już w trakcie przerwy część radnych rozmawiało w kuluarach, że ustalenie stawek za korzystanie z basenu powinno się najpierw procedować w komisjach, ale takiej dyskusji nie było. Ostatecznie, po wznowieniu sesji, wniosek burmistrz Brzegu o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. cennika za basen otwarty nie został przyjęty – „za” głosowało ośmiu radnych, przeciw było dziewięciu, a troje radnych wstrzymało się od głosu.

Pomijając kwestie techniczne i formalne, nieco bardziej znane są te ekonomiczne, a więc wiadomo jakie stawki i ceny za korzystanie z niecek kąpielowych przy ul. Korfantego znalazły się w projekcie uchwały przygotowanym przez burmistrz Violettę Jaskólską-Palus.

Bilet normalny od poniedziałku do piątku ma kosztować 27,00 zł, natomiast w soboty, niedziele i święta 30,00 zł. Wejściówka ulgowa (od poniedziałku do piątku) wyniesie 19,00 zł, a w soboty, niedziele i święta 21,00 zł. Bilety dla posiadaczy kart „Dużej Rodziny” mają kosztować kolejno 18,00 i 20,00 zł. Cena wynajmu leżaka, to 20,00 zł od poniedziałku do piątku i 25,00 zł w soboty, niedziele i święta.

W treści projektu uchwały czytamy również, że: „Wstęp wolny przysługuje: 1) dzieciom do dnia ukończenia 3 roku życia, będących pod opieką osoby pełnoletniej, która zakupiła bilet, po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek dziecka; 2) opiekunom osób, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, po okazaniu dokumentu świadczącego o niepełnosprawności; 3) weteranom, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2112), po okazaniu dokumentu potwierdzającego status weterana.

Co ciekawe, w uzasadnieniu projektu uchwały można przeczytać m.in., że: – „Zaproponowane ceny wypośrodkowują potrzebę pokrycia kosztów funkcjonowania obiektu w sezonie letnim i siły nabywczej mieszkańców Brzegu. Proponowane ceny są poniżej poziomu cen, które będą obowiązywać na obiektach o podobnym standardzie”.

Udało się nam się dowiedzieć, że obecnie trwa ustalanie cenników za otwarte baseny np. w Oławie i Nysie. Tam bilety prawdopodobnie będą nieznacznie droższe niż w 2023 roku, a ceny w ubiegłym roku na tamtych obiektach wynosiły: w Oławie bilet normalny 24,00 zł, a ulgowy 19,00 zł (poniedziałek – piątek) oraz 28,00 zł i 23,00 zł (soboty, niedziele i święta), natomiast w Nysie bilety normalne kosztowały 15,00 zł, a ulgowe 10,00 zł.

Różnice można także znaleźć w atrakcjach. Obiekt w Nysie posiada np. punkty gastronomiczne, boiska do koszykówki lub siatkówki, a samo kąpielisko wyposażone jest w zespół zjeżdżalni, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci oraz park linowy. Kompleks w Oławie może pochwalić się trzema zjeżdżalniami (rurowa, rodzinna i dwutorowa), hydromasażami, gejzerami, armatkami wodnymi, dziką rzeką, grotą sztucznej fali, czy siatką do wspinaczki.

Letni basen w Brzegu też ma mieć atrakcje, jak obiekty o „podobnym standardzie”. Do sprawy kalkulacji kosztów funkcjonowania i utrzymania niecek kąpielowych na Korfantego oraz proponowanych cen biletów będziemy wracać.  

Reklama
Reklama
Reklama