We wtorek i środę odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”

0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

11 i 12 czerwca o godz. 17:00, w klubie „Sawa” przy ul. Chocimskiej odbędą się spotkania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w ramach Walnego Zgromadzenia. Wiadomo już, że podczas zgromadzenia zostaną poddane pod głosowanie projekty zmian w statucie spółdzielni, które mają spowodować kolejne oszczędności poprzez ograniczenie liczby osób zasiadający w zarządzie i radzie nadzorczej.

Z reguły i co do zasady trudno jest odnosić się do informacji, których autor pozostaje nieznany. A tak wynika z opublikowanego na facebooku zdjęcia, które przedstawia pismo rzekomo podpisane przez „Część Rady Nadzorczej S-ni Mieszk”. Co znajduje się poniżej, nie wiadomo, być może celowo zostało wykadrowane w ten sposób, ale pomijając tajemniczy wątek podpisów i autora należy zdementować i zaprzeczyć nieprawdziwej treści.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Autor lub autorzy facebookowej wrzutki negatywnie odnoszą się do projektu uchwały zmian w statucie spółdzielni i nadają fałszywą narrację, że projekt zakłada obniżenie wymagań dla kandydatów na członków zarządu spółdzielni. Spójrzmy zatem jak wygląda kłamstwo i zacytujmy treść „facebookowej wrzutki”:

 • „Projekt ten zakłada obniżenie wymagań kwalifikacyjnych przy naborze na członka zarządu (czytaj prezesa). Już nie trzeba byłoby mieć wykształcenia technicznego, ekonomicznego bądź z zakresu zarządzania. Nie trzeba byłoby mieć co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym”.

Powyżej cytowana treść jest oczywiście nieprawdziwa, ponieważ nowy projekt zmian nie tylko zakłada utrzymanie wymagań na dotychczasowym poziomie, ale wręcz je precyzuje i podwyższa. Porównajmy więc jak w tym zakresie brzmią obecne zapisy w statucie, i jak będą brzmieć po jego zmianie:
W obecnym statucie spółdzielni wymagania dla członków zarządu określono następująco:

”1. Zarząd składa się z 3 osób w tym: prezesa, jego zastępcy i członka Zarządu, powołanych przez Radę Nadzorczą.

 1. Członkiem Zarządu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria:
  a) posiadająca wykształcenie wyższe (techniczne, prawnicze, ekonomiczne, w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości),

b) posiadająca co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej 5 – letni staż na stanowisku kierowniczym,
c) nie karana.”
A teraz projekt uchwały złożony przez członków spółdzielni:

 • „1. Zarząd składa się z 2 osób w tym: prezesa i jego zastępcy lub prezesa i członka Zarządu, powołanych przez Radę Nadzorczą.
 1. Członkiem Zarządu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria:
  a) posiadająca wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra (techniczne, prawnicze, ekonomiczne, w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości),
  b) posiadająca co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej 5 – letni staż na stanowisku kierowniczym,
  c) niekarana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego”

Nie potrzeba detektywistycznego śledztwa, aby zauważyć, że nowe zapisy wcale nie obniżają wymagań kwalifikacyjnych przy naborze na członka zarządu, tylko je zwiększają o dodatkowe posiadanie tytułu zawodowego magistra, natomiast staż pracy na stanowisku kierowniczym pozostaje na dotychczasowym poziomie, czyli 5 lat, a ogólny staż pracy 10 lat.

W dalszej części projektu złożonego przez członków spółdzielni znajduje się zapis, że członkiem zarządu może zostać osoba będąca członkiem spółdzielni, i wówczas musiałaby spełniać poniższe kryteria:

a) posiadająca wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra

b) posiadająca co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż na stanowisku kierowniczym,

c) będąca co najmniej przez 10 lat członkiem spółdzielni mieszkaniowej,

d) nie karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

O tym, że wymagania te dotyczyłyby jedynie członków spółdzielni, autor „facebookowej wrzutki” w ogóle nie wspomniał. Tak samo, jak nie wspomniał, że członek spółdzielni, który zostałby jednym z członków zarządu zapewne bardziej wnikliwie przyglądał by się poczynaniom całego zarządu, jako osoba będąca współwłaścicielem majątku spółdzielni, bo „o swoje” dba się bardziej.

Inną widoczną zmianą jest liczba członków zarządu i najprawdopodobniej, to właśnie ta zmiana nie pasuje nieznanemu autorowi „facebookowej wrzutki”. Aby obniżyć koszty biurokracji w spółdzielni i zaoszczędzić pieniądze spółdzielców, nowe zmiany ograniczają Zarząd z trzech osób do dwóch. Od nowej kadencji rady nadzorczej chcemy również zmniejszyć liczbę członków rady nadzorczej z 9 do 7, czyli kolejna redukcja na szczeblu zarządzającym, a więc korzyść dla spółdzielców.

Co znamienne w całej tej sprawie, nieznany autor „facebookowej wrzutki” zarzuca mi, że kilka lat temu jako członek Rady Nadzorczej spółdzielni uniemożliwiłem jednemu z kandydatów, aby został wybrany na prezesa, bo ten nie posiadał wymaganego wykształcenia. Tym tajemniczym kandydatem na prezesa był wówczas Zdzisław Bagiński, jednak i tu należy od razu wyjaśnić, że nie został on prezesem, bo zwyczajnie nie spełniał wymagań formalnych statutu, co potwierdził ówczesny radca prawny spółdzielni na podstawie m.in. orzeczenia Sądu Najwyższego, które dotyczyło definicji wykształcenia wyższego. Tak więc to było przyczyną, że ów kandydat nie został prezesem, a nie to, że rzekomo uniemożliwił mu to Krzysztof Grabowiecki.

Ale rozumiem, że skoro moja skromna osoba popiera zmiany, które zapewnią spółdzielcom oszczędności poprzez redukcję stanowisk na szczeblu zarządzającym, to dla ludzi żądnych stanowisk zaczynam być obiektem ataków i kłamliwych informacji na mój temat.

Tym bardziej zachęcam mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda, aby w miarę swoich możliwości wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu i poparli proponowane zmiany do statutu, zakładające m.in. zmniejszenie liczby członków zarządu spółdzielni z 3 do 2, zmniejszenie liczby członków rady nadzorczej z 9 do 7 oraz zmianę sposobu wyboru członków rady nadzorczej, co pozwoli na przeprowadzanie walnego zgromadzenia w przyszłości w jednej lub dwóch częściach, a nie w dziewięciu. Walne w Zgodzie odbędzie się 11 i 12 czerwca o godz. 17:00, w klubie „Sawa” przy ul. Chocimskiej.

Krzysztof Grabowiecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu

Data, godzina, miejsce obradCzłonkowie, których prawa do lokali związane są z lokalami mieszkalnymi lub lokalami o innym przeznaczeniu w budynkach oraz garaże
11.06.2024r. wtorek godz. 17:00 Klub „Sawa” Część I – IVSŁOWIAŃSKA 1 -16; ROBOTNICZA 7-7A; WYSZYŃSKIEGO 15 ABC; ANDERSA 5-7-9-11 GARAŻE STAROBRZESKA I, II, III, WIEDEŃSKA I, II, ARMII KRAJOWEJ, OFIAR KATYNIA, RYBACKA I, WESTERPLATTE, MAKARSKIEGO, ROBOTNICZA, ANDERSA, SŁOWACKIEGO G-11 ARMII KRAJOWEJ 21 a,b,c,d; JANA PAWŁA II 21a,b, 23 a,b POPIEŁUSZKI 8a-8b, 10-32; RYNEK 8; DZIERŻONIA 7-9-11; ZAKONNIC 6-8, 10-12; WOJSKA POLSKIEGO 18; WILEŃSKA 37a-b; SZPITALNA 2A WESTERPLATTE 40, 41, 43, 44, 45, WESTERPLATTE 16-39 CHOCIMSKA 1, 1a, 3, ZOZ; SUCHARSKIEGO 1-8 ROWECKIEGO 1-18 GARAŻE POPRZECZNA, CHOCIMSKA
12.06.2023r. środa godz. 17:00 Klub „Sawa” Część V – IXKAMIENNA 5-13; KRZYSZOWICA 1-1a-3-3a MICKIEWICZA 3-13; 10-16; RYBACKA 4-4c; RYBACKA 6-6c; RYBACKA 12-32; GARAŻE MICKIEWICZA , RYBACKA II MAKUSZYŃSKIEGO 2, 4, 6, 8-16, 18, 20, 22 KORCZAKA 2-10; SZANCERA 2-10 JANCZARSKIEGO 2-12; GARAŻE MAKUSZYŃSKIEGO WIERZBOWA 1-18; WŁOŚCIAŃSKA 6-14; MORCINKA 1-20; MAKARSKIEGO 6, 8, 10, 12 GARAŻE MORCINKA PORAZIŃSKIEJ 2-12; BRZECHWY 4,6;8-16;18,20; BRZECHWY 3 SŁOWACKIEGO 30-62 MAKARSKIEGO 7, 9, 11 MAKARSKIEGO 13-47 SŁOWACKIEGO 22,24,26 POLNA 1-1A JANKOWICE WLK. I GARAŻE SŁOWACKIEGO (DOMKI)
Reklama