Jest decyzja środowiskowa ws. obwodnicy Brzegu! Coraz bliżej budowy. [foto: wizualizacje obwodnicy]

0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na realizację obwodnicy Brzegu – ingormuje GDDKiA w Opolu. Nowa droga o długości 8,7 km powstanie w ciągu DK39. To pierwsza i jednocześnie najważniejsza decyzja administracyjna dla tej inwestycji.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolul to bardzo ważny krok do budowy obwodnicy Brzegu, która definiuje przebieg przyszłej trasy.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

– Decyzja środowiskowa zatwierdziła wybór wariantu przebiegu drogi. Na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego biuro projektowe przeanalizowało pięć wariantów. Ostatecznie we wniosku o wydanie DŚU zarekomendowany został wariant W1d. Wydanie DŚU pozwala na kontynuację prac projektowych, tj. sfinalizowanie etapu Koncepcji programowej oraz uwzględnienie jej postanowień w przygotowywanych dokumentach do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację tej inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych planujemy w 2027 r., po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). – poinformowała naszą redakcję Agata Andruszewska, ekspert w Pionie Dyrektora Oddziału (komórka ds. komunikacji).

Przypomnijmy, że obwodnica będzie zlokalizowana w gminach Skarbimierz, Brzeg i Lubsza, a dzięki nowej przeprawie przez Odrę połączy odcinki istniejącej DK39 po północnej i południowej stronie Brzegu. Trasa obwodnicy (droga klasy GP) będzie przebiegać po zachodniej stronie miasta Brzeg i rozpocznie się w miejscu istniejącego skrzyżowania dróg krajowych nr 94 i 39. Na końcowym odcinku trasa włączy się do istniejącego przebiegu DK39 poprzez skrzyżowanie typu rondo.

W ramach zadania zaplanowano budowę skrzyżowań typu rondo oraz obiektów inżynierskich, w tym przeprawy przez Odrę o długości ok. 700 m. Dla wariantu 1d planowana jest budowa Obwodu Utrzymania Drogi w obrębie planowanego ronda na skrzyżowaniu DK94 i DK39 oraz parkingów dla obu kierunków.

– Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzegu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 39. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja pozwoli na skomunikowanie północnej części województwa opolskiego z autostradą A4 i będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. – podsumowuje Agata Andruszewska, ekspert w Pionie Dyrektora Oddziału (komórka ds. komunikacji)

Reklama
Reklama
Reklama