Burmistrz Palus chciała podwyższyć mieszkańcom opłaty za śmieci, a przy okazji pensje sobie

0
Reklama
Reklama

Na ostatniej sesji 20-06-2024 roku burmistrz Violetta Jaskólska-Palus złożyła projekt uchwały, w którym sama sobie zaproponowała podwyżkę swojej pensji o prawie 3500 złotych miesięcznie. Na tej samej sesji burmistrz Palus złożyła też projekt podwyższający, tym razem mieszkańcom, opłatę śmieciową. Oba projekty jednak na sesji nie przeszły.

Burmistrz Jaskólska-Palus złożyła przed samym rozpoczęciem sesji do porządku obrad projekt uchwały, w którym sama sobie zaproponowała podwyżkę swojej pensji o prawie 3500 złotych miesięcznie. Co ciekawe, trochę ponad miesiąc temu radni uchwalili wysokość jej miesięcznego wynagrodzenia. Wówczas postanowiono, że burmistrz Jaskólskiej-Palus będzie przysługiwało wynagrodzenie składające się z kilku części w następującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 8.900,00 zł, dodatek funkcyjny na poziomie 2.204,00 zł, dodatek specjalny wynoszący 3.331,20 zł oraz inne dodatki za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawa przysługująca zgodnie z właściwymi przepisami. Tak więc na mocy majowej uchwały rady miejskiej burmistrz Jaskólska-Palus miałaby zarabiać miesięcznie minimum 14.435,20 złotych. Jak widać, po niecałym miesiącu, zapragnęła jednak większych pieniędzy i złożyła projekt uchwały, w którym ustaliła sobie swoje wynagrodzenie w następujących składowych: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 10.300,00 zł, dodatek funkcyjny na poziomie 3.450,00 zł, dodatek specjalny wynoszący 4.125,00 zł oraz inne dodatki wspomniane wcześniej. Zatem zarobki minimalne (bez wspomnianych dodatków) proponowane dla siebie przez burmistrz Jaskólską-Palus wyniosłyby 17.875,00 zł miesięcznie, czyli wyższe o 3.439,80 złotych od poprzednich.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Burmistrz Palus nie udało się wprowadzić do porządku obrad projektu uchwały, w którym zwiększała sobie pensję. Zabrakło jej jednego głosu. Ustawa o samorządzie gminnym określa w art. 20 ust. 1a, że wprowadzanie zmian w porządku obrad należy do kompetencji rady gminy, która może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością ustawowego składu rady, która dla naszej rady wynosi 11 głosów. Za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały o podwyżce wynagrodzenia dla burmistrz Jaskólskiej-Palus głosowało 10 radnych: Antonowicz Ewelina, Dorociak Marcin, Grabowski Paweł, Kozioł Ewa, Kubiak Tomasz, Pyzowski Marek, Różański Ryszard, Smoczkiewicz Kamila, Szczęsna Bożena, Wojtycza- Fronckiewicz Iwona

– Dobry menedżer powinien dobrze zarabiać, jednak za jego wynagrodzeniem powinny stać wysokie wyniki i trafne decyzje. Na chwilę obecną trudno, po tak krótkim okresie pracy burmistrz Viloletty Jaskólskiej-Palus, znaleźć argumenty, które uzasadniałyby zmianę wynagrodzenia. Dla porównania prezydent Warszawy Pan Trzaskowski zarabia wraz z dodatkami około 18293 brutto, czyli o mniej więcej 500 złotych więcej niż chciałaby zarabiać pani burmistrz 30 tysięcznego Brzegu. Przypomnę, że minimalna pensja wójtów, burmistrzów, i prezydentów została ustalona sztucznie po linii partyjnej przez rząd PIS i nie może być niższa niż podana w ustawie. Kwestię oceny tej sytuacji, w której to sama zainteresowana składa projekt, pozostawiam mieszkańcom. Osobiście uważam, że to radni analizując pracę i decyzje Pani burmistrz w odpowiednim momencie powinni przygotować projekt uchwały o podwyżce wynagrodzenia. Jako przedsiębiorca, obecną sytuację Pani Jaskólskiej-Palus nazwałbym ” okresem próbnym”, jaki każdy pracownik przechodzi w nowej firmie. – tak skomentował tę całą sytuację radny Grzegorz Chrzanowski.

Zapytaliśmy burmistrz Jaskólską-Palus o powody, jakimi się kierowała, składając projekt podwyżki swojego miesięcznego wynagrodzenia. Pytaliśmy, czy w związku z jej propozycją podwyższenia sobie miesięcznej pensji, nastąpiła widoczna poprawa sytuacji finansowej miasta, czy może zwiększyły się obowiązki i zadania, jakie wykonuje na swoim stanowisku, czy może został odniesiony jakiś spektakularny sukces mający wielkie znaczenie dla przyszłości miasta? Pytaliśmy też, czy proponowanie dla siebie samej podwyżki po niecałym miesiącu od ustalenia wynagrodzenia na tej samej sesji było właściwe? Czy burmistrz Palus uważa, że złożenie projektu tej uchwały było błędem?

Do dziś burmistrz Violetta Jaskólska-Palus nie odpowiedziała na żadne z naszych pytań.
Poniżej pełna treść pytań do pani burmistrz.

Projekt uchwały burmistrz Jaskólskiej-Palus , w którym sama sobie zaproponowała podwyżkę swojej pensji o prawie 3500 złotych miesięcznie

  1. Ponieważ w uzasadnieniu złożonej przez burmistrz Jaskólską-Palus uchwały brakuje wyszczególnienia przyczyn i powodów, dla których burmistrz Jaskólska-Palus zdecydowała się na zaproponowanie radnym do zaakceptowania podwyżki wynagrodzenia dla siebie, proszę o ich podanie?
  2. Czy w okresie od ustalenia wynagrodzenia dla burmistrz Palus, czyli od dnia 23-05-2024 roku, do propozycji burmistrz Jaskólskiej-Palus aby zwiększyć wynagrodzenie dla siebie o 3439,80 złotych nastąpiła widoczna poprawa sytuacji finansowej miasta? Jeśli tak to proszę o zestawienie dotyczące poprawy w tym zakresie.
  3. Czy w okresie od ustalenia wynagrodzenia dla burmistrz Palus, czyli od dnia 23-05-2024 roku, do propozycji burmistrz Jaskólskiej-Palus aby zwiększyć wynagrodzenie dla siebie o 3439,80 złotych zwiększyły się obowiązki i zadania jakie na swoim stanowisku wykonuje burmistrz Jaskólska-Palus? Jeśli tak to proszę o ich wyszczególnienie?
  4. Czy w okresie od ustalenia wynagrodzenia dla burmistrz Palus, czyli od dnia 23-05-2024 roku, do propozycji burmistrz Jaskólskiej-Palus aby zwiększyć wynagrodzenie dla siebie o 3439,80 złotych dzięki działaniom i podjętym decyzją burmistrz Jaskólskiej-Palus został odniesiony jakiś spektakularny sukces mający wielkie znaczenie dla przyszłości miasta? Jeśli tak to proszę o wyszczególnienie wraz z uzasadnieniem.
  5. Burmistrz Jaskólska-Palus wiele razy na sesji w dniu 20-06-2024 roku podkreślała złą sytuacje finansową miasta. Czy proponowanie dla siebie samej podwyżki po niecałym miesiącu od ustalenia wynagrodzenia na tej samej sesji było właściwe. Czy burmistrz Palus uważa, że złożenie projektu tej uchwały było błędem?
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama