Wojewoda Opolski nie widzi potrzeby otwarcia punktu paszportowego w Brzegu

0
fot. Gov.pl
fot. Gov.pl
Reklama
Reklama

Nie da się ukryć, że Opolszczyzna zostaje w tyle za innymi województwami w kwestii dostępności mieszkańców do tzw. Terenowych Punktów Paszportowych. W innych województwach takich punktów jest przynajmniej kilka lub kilkanaście, natomiast na Opolszczyźnie nie ma ani jednego. Na problem uwagę zwróciła radna Brzegu Iwona Wojtycza-Fronckiewicz. Burmistrz Violetta Jaskólska – Palus przekazała interpelację radnej do Wojewody Opolskiego Moniki Jurek, ale odpowiedź w tej sprawie przyszła negatywna.

– „Szanowna Pani Burmistrz, do 28 sierpnia 2006 roku biuro paszportowe w Brzegu przyjmowało wnioski o dokument i wydawało gotowe paszporty w Urzędzie Miasta. Następnie zostały wprowadzone zmiany związane z wprowadzeniem elementów biometrii, a składanie wniosków i odbiór dokumentów przeniesiony został do miast wojewódzkich (w przypadku naszego miasta do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu), tym samym zamykając biuro paszportowe w Brzegu. Przez lata procedura składania wniosków dowodowych i paszportowych w znacznym stopniu różniła się, więc nie tworzono punktów terenowych, ani delegatur biur paszportowych, jednak od 1.03.2015 r. wymogi dowodowe również wprowadzają pierwsze elementy biometrii z wyłączeniem odczytu linii papilarnych pozostających wyłącznością biur paszportowych. Od listopada 2021 w/w element biometrii został również włączony do wymogów i procedur wymaganych przy składaniu wniosku dowodowego, co wymusiło konieczność wyposażenia każdej jednostki wydającej dokument tożsamości w czytniki linii papilarnych, a procedura składania wniosku jest identyczna w przypadku obu tych dokumentów. Efektem tej zmiany jest otwieranie jednostek terytorialnych biur paszportowych w innych województwach decentralizując obsługę petenta. Wprowadzenie w/w zmian w urzędach spowodowało stworzenie kolejnych stanowisk pracy, które dzięki dużemu zainteresowaniu mieszkańców z okolicznych miejscowości, również spoza województwa, przynosi miastu dodatkowe wpływy do budżetu. Zwracam uwagę, że w innych województwach miejscowości ze zdecydowanie mniejszą liczbą mieszkańców poniżej 20 000 takie jak: Strzelin 12 955, Ząbkowice Śląskie 15 219, Wołów 12 043, Łobez 9 534, Sucha Beskidzka 9 295, Myślibórz 10 358 i jeszcze wiele innych, posiadają biura paszportowe. Województwo opolskie ma tylko jedno. Pozwolę sobie zadać pytanie: czy to nie jest dyskryminacja mieszkańców województwa opolskiego?” – czytamy w interpelacji radnej Iwony Wojtyczy – Fronckiewicz.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

Burmistrz Brzegu przekazała pismo radnej do Wojewody Opolskiego, jednak władze Urzędu Wojewódzkiego nie dostrzegają potrzeby utworzenia w Brzegu punktu paszportowego.

– „Szanowna Pani Burmistrz, w odpowiedzi na złożoną interpelację Radnej Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 23 maja 2024 roku nr OR-V.0003.10.2024.KZ w sprawie przywrócenia biura paszportowego w Brzegu, uprzejmie informuję, że obecnie nie jest planowane utworzenie takiego punktu. Uruchomienie punktu paszportowego wiąże się nie tylko z zabezpieczeniem infrastruktury lokalowej, ale także z koniecznością wyposażenia w specjalistyczny sprzęt informatyczny, w tym dedykowane urządzenia peryferyjne takie jak, czytniki paszportów, skanery linii papilarnych, urządzenia umożliwiające elektroniczne złożenie podpisu obsługujące program paszportowy. Dodatkowo, niezbędne byłoby pokrycie stałych kosztów związanych z zapewnieniem dystrybucji dokumentów paszportowych, systemów alarmowych i ochrony, a przede wszystkim kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Z uwagi na elektroniczną formę wniosku paszportowego, wszelkie czynności związane z obsługą klientów w sprawach paszportowych wiążą się z koniecznością dostępu do konkretnych modułów Systemu Rejestrów Państwowych – przede wszystkim Rejestru Dokumentów Paszportowych. Z uwagi na fakt, że jednostki samorządu terytorialnego nie są wymienione w katalogu podmiotów posiadających dostęp do Rejestru Dokumentów Paszportowych, obsługa klientów w terenowym puncie paszportowym stanowiłaby zadanie wyłącznie członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Biorąc pod uwagę wielkość i kształt naszego województwa oraz centralne położenie jego stolicy, w której znajduje się siedziba Oddziału Paszportów, należy uznać, że dostęp do urzędu jest mniej więcej jednakowy dla mieszkańców wszystkich powiatów województwa, a pokonywane odległości są akceptowalne. Ukształtowanie naszego województwa stanowi walor w dostępie obywateli do urzędu, zwłaszcza w kontekście cykliczności korzystania z usług biura paszportowego, bowiem paszport jest dokumentem wydawanym z terminem ważności na 10 lat. W związku z powyższym, przytoczone przeze mnie argumenty nie dają obecnie podstawy do utworzenia punktu paszportowego w Brzegu” – informuje z upoważnienia Wojewody Opolskiego Anna Bartoszek-Dec, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Co ciekawe, w innych województwach z powodzeniem funkcjonuje od kilku do nawet kilkunastu terenowych punktów paszportowych. Według danych prezentowanych przez radną Brzegu, np. województwo dolnośląskie ma aż 14 takich miejsc (na jedno biuro przypada 192209 mieszkańców), woj. małopolskie prowadzi 15 dodatkowych punktów paszportowych (226705 mieszkańców na jedno biuro), czy woj. podlaskie z dwoma terenowymi biurami (394844 mieszkańców na jedno biuro). W przypadku Opolszczyzny nie ma ani jednej „delegatury”, natomiast biorąc pod uwagę jedynie główne
biuro paszportowe w Opolu, to przypada ono dla blisko miliona mieszkańców.

Radna Brzegu Iwona Wojtycza – Fronckiewicz nie zamierza rezygnować ze swojej inicjatywy i już odpowiedziała na pismo władz Urzędu Wojewódzkiego. Należy zaznaczyć, że pod jej pismem podpisało się także 11 radnych (Grzegorz Chrzanowski, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Jadwiga Kulczycka, Kazimierz Kozłowski, Ryszard Różański, Dariusz Socha, Elżbieta Stochnij, Bożena Szczęsna, Tomasz Wikieł, Andrzej Witkowski, Jerzy Wrębiak, Waldemar Wysocki i Janusz Żebrowski).

– „Szanowna Pani Burmistrz, po uzyskaniu odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie nr OR-V.0003.10.2024.KZ dotyczącej przywrócenia biura paszportowego w Brzegu, odnoszę wrażenie, że nie uzyskałam merytorycznej odpowiedzi na moją interpelację, tylko oświadczenie pani dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z up. Wojewody Opolskiego Moniki Jurek, przedstawiające stanowisko Urzędu, a nie odniesienie się do przedstawionych przeze mnie argumentów. Informacja dotycząca wysokich kosztów specjalistycznego sprzętu może być zadowalająca dla osób nieposiadających wiedzy na temat wymogów i procedury przy składaniu wniosków paszportowych i dowodowych, otóż od listopada 2021 r. wymogi i procedura jest identyczna. Każda gmina jest wyposażona w ten niezwykle skomplikowany i drogi sprzęt. Sprawdziłam cenę skanerów linii papilarnych oraz składania podpisu elektronicznego, których suma nie powinna przekroczyć kwoty 1.000 zł, jestem gotowa poświęcić na to dietę radnej i ufundować miastu, a przede wszystkim mieszkańcom Brzegu, powiatu brzeskiego. Skorzystają z tego również mieszkańcy Oławy, która nie posiada biura paszportowego i chociaż raz możemy ją uprzedzić w udogodnieniu życia obywateli. Obecnie (od 2013 roku) nie obowiązuje rejonizacja, więc wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, zarówno na terenie województwa, jak i poza nim, a odbiór gotowego dokumentu następuje zawsze w tym samym miejscu, gdzie składano wniosek. Dzięki temu mieszkańcy województwa dolnośląskiego uiściliby opłatę paszportową na konto UW 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 – NBP Oddział Opole, zamiast do UW we Wrocławiu, czyli korzyść wymierna dla Opolszczyzny. Informacja o kosztach utrzymania pracownika jest mało przekonująca, ponieważ, tak małe miasta, jak Sucha Beskidzka (8.926 mieszkańców), Strzelin (12.319 mieszkańców), Miechów (10.990 mieszkańców), Łobez (9.534 mieszkańców), Wołów (12.034 mieszkańców), Trzebnica (13.624 mieszkańców), czy Myślibórz (10.353 mieszkańców) oraz kilkanaście innych i jeżeli te miejscowości stać na uposażenie zatrudnionych osób, to Brzeg z pewnością też. Wnioskuję, że Urząd Wojewódzki wykazuje się chęcią utrzymania centralizacji usługi. Położenie Opola centralnie i „dogodnie” względem mieszkańców innych miejscowości jest pojęciem względnym. Myślę, że usłyszelibyśmy zgoła inną narrację mieszkańca Opola, który musi jechać do innego miasta w celu uzyskania paszportu, a liczebnie pozostałe miasta stanowią większość względem mieszkańców stolicy województwa. Z punktu położenia Brzegu, Opole jest w porównywalnej odległości do Wrocławia i zamiast do Opola możemy jechać do województwa dolnośląskiego do Wrocławia lub takich miejscowości jak Strzelin, Ząbkowice Śląskie, Wołów, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Bogatynia, Dzierżoniów, Głogów, Kłodzko, Lubin, Polkowice, Trzebnica, Wrocław „Magnolia Park”, ale dlaczego mamy jeździć do innych miast i nie możemy ułatwić życia mieszkańcom Brzegu? Wciąż słyszy się opinie, że Brzeg i województwo się wyludnia, może m.in. dlatego. Odwołując się do liczb biur paszportowych w innych województwach względem opolskiego, porównanie wygląda tak: dolnośląskie 15:1 (192.209 osób na jedno biuro), kujawsko-pomorskie 3:1 (692.592 osób na jedno biuro), lubelskie 6:1 (352.936 osób na jedno biuro), lubuskie 2:1 (507.274 osób na jedno biuro), łódzkie 8:1 (308.290 osób na jedno biuro), małopolskie 16:1 (226.705 osób na jedno biuro), mazowieckie 22:1 (245.610 osób na jedno biuro), opolskie 1 (986.506 osób na jedno biuro), podkarpackie 7:1 (296.547 osób na jedno biuro), podlaskie 3:1 (394.844 osób na jedno biuro), pomorskie 12:1 (194.460 osób na jedno biuro), śląskie 17:1 (266.680 osób na jedno biuro), warmińsko-mazurskie 7:1 (204.140 osób na jedno biuro), wielkopolskie 5:1 (698.739 osób na jedno biuro), zachodniopomorskie 10:1 (170.103 osób na jedno biuro), gdyby mieszkańcy korzystali z biura w miejscu zameldowania. Bardzo zależy mi na rozwoju Brzegu i ułatwianiu życia jego mieszkańcom, proszę o obywatelską empatię i decyzję pozytywną. Brzeżanie są rozżaleni i wspominają czas, kiedy można było w Brzegu uzyskać paszport i są gotowi do zebrania bardzo dużej liczby podpisów, żeby biuro paszportowe wróciło do Brzegu” – czytamy w korespondencji radnej Brzegu.

Poniżej interpelacje radnej Iwony Wojtycza-Fronckiewicz oraz odpowiedź wojewody

Reklama
Reklama