8 mln na inwestycje. Radni Brzegu jednogłośnie przyjęli budżet na 2015 rok.

2

Ponad 8 mln złotych na inwestycje, 10 mln na administrację, 17 mln na pomoc społeczną i 34,5 mln na oświatę. Tyle zapisano i uchwalono w tegorocznym budżecie miasta. Radni miejscy głosowali w tej sprawie jednogłośnie w piątek (9.01).


 

Największe inwestycje, jakie przewidziano to m. in. budowa ulicy Toruńskiej – 1,5 mln zł., przygotowanie i udział w projektach Subregionu Brzeskiego – 2 mln 670 tys. zł., uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na nowopowstającym osiedlu Tivoli – 700 tys. zł., przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 400 tys. zł., termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 450 tys. zł.

– Dziękuję radnym za konstruktywną i rzeczową pracę nad budżetem, mającą na celu sprawne podjęcie decyzji dla najważniejszego pod względem finansowego funkcjonowania gminy dokumentu, jakim jest budżet – mówi Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. – Cieszę się, że po dotychczasowych trzech sesjach rady udaje nam się pracować niezwykle efektywnie, bez niepotrzebnych emocji. Mam nadzieję, że będzie tak nadal – dodaje Wrębiak

W 2015 roku dochody Gminy Brzeg wyniosą ponad 104 mln zł. Wydatki natomiast zamkną się kwotą ponad 105 mln zł.

– Deficyt budżetowy sięgający 1 mln 138 tys. zł. planujemy pokryć z wolnych środków – informuje Skarbnik Brzegu, Katarzyna Szczepanik.