Straż z Czepielowic w krajowym systemie

2

W sobotę 24 stycznia, w świetlicy wiejskiej w Czepielowicach odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej. Miejscowa jednostka została niedawno wyróżniona przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.


 

Zebranie otworzył prezes OSP Marcin Kukliński. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: st.brygadier Andrzej Kwiatkowski – Komendant Powiatowy PSP w Brzegu, mł.brygadier Krzysztof Łukiewicz – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu, mł.brygadier Dariusz Maciążek – dowódca jednostki PSP w Brzegu, st.kapitan Dariusz Kulawinek – naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Brzegu, Bogusław Gąsiorowski – Wójt Gminy Lubsza, Andrzej Biedrzycki – Prezes Zarządu Powiatowego OSP, ks. Adam Czternastek – kapelan OSP w Czepielowicach, proboszcz parafii, Waldemar Czernicki – Komendant Straży Gminnej w Lubszy, Emilia Wolna – członek Prezydium Zarządu Powiatowego OSP w Brzegu, Mariola Smokowska – radna Gminy Lubsza.

Prezes OSP przedstawił sprawozdanie zarządu za 2014 rok. W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium całemu zarządowi OSP. Przyjęto plan działania jednostki na 2015 rok. W trakcie zebrania, Komendant Powiatowy PSP w Brzegu Andrzej Kwiatkowski, na ręce prezesa OSP złożył dokument – decyzję potwierdzającą włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) – Komendant Główny PSP, z dniem 1 stycznia 2015 roku, włącza Ochotniczą Straż Pożarną w Czepielowicach (gmina Lubsza) do KSRG, decyzją nr VIII/51 KSRG. Podpisał gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Komendant Powiatowy PSP w Brzegu oraz wójt Gąsiorowski odznaczyli miejscowych strażaków. Odznaką Strażak Wzorowy – druha Zdzisława Makarewicza. Odznaką za wysługę 15 lat – druha Michała Medyńskiego.

– To ogromny sukces miejscowych strażaków, żadna inna gmina w powiecie brzeskim nie może się poszczycić takim wynikiem, trzema jednostkami wpisanymi do KSRG – powiedział wójt Gąsiorowski, gratulując strażakom.

Prezes OSP Marcin Kukliński, na zakończenie zebrania sprawozdawczego dodał – Słowa uznania należą się przede wszystkim naszym druhnom i druhom, serdecznie dziękujemy wójtowi Gąsiorowskiemu i komendantowi Kwiatkowskiemu. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej jednostki, przez to wzrósł nasz prestiż wśród innych jednostek gminy i całego powiatu brzeskiego.
10 października 2014 roku komendant Kwiatkowski zawarł porozumienie na czas określony: od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2019r. z Gminą Lubsza, reprezentowaną przez Wójta Gąsiorowskiego oraz z OSP Czepielowice, reprezentowaną przez Marcina Kuklińskiego dotyczące włączenia OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szewczuk