Zabytkowy obiekt znów jest perłą

0

Powiat brzeski dynamicznie się rozwija, czego dowodem są liczne inwestycje realizowane w obecnej kadencji Zarządu. Powiat brzeski przez ostatnie trzy lata podniósł swoją dobrą markę.

Dobra promocja Powiatu, wiele inwestycji – to tylko niektóre z przykładów jakie pokazujemy mówi Starosta Maciej Stefański. Przykładem naszego działania jest chociażby termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i I Liceum Ogólnokształcącego. Przymiarki do gruntownego remontu I LO oraz ZSE planowano od dłuższego czasu. Realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja obiektów I LO i ZSE w Brzegu” rozpoczęto 24.07.2009r i zakończono 16.11.2009r. Na inwestycję przeznaczono środki własne w wysokości 1.878.051,41 tyś. zł. Dodatkowo pozyskano środki w kwocie 821.200 tyś. zł w ramach pożyczki z WFOŚiGW oraz środki z PFOŚiGW w wysokości 65.000 tyś. zł. Wartość inwestycji wynosi 2.764.251,41 tyś. zł. Zakres przedsięwzięcia obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze sprzętem, remont elewacji, remont dachu wraz z obróbkami, renowacja powierzchni kamiennych – wykonanej pod ścisłym nadzorem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Wykonano także prace ślusarskie, grodzie przeciwpożarowe oraz remont wieżyczek z uruchomieniem zegara.

 

W poniedziałek 14 grudnia br., na placu szkolnym odbyło się uroczyste otwarcie odrestaurowanego budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu. Uroczystość zgromadziła liczną widownię, wśród której znaleźli się członkowie zarządu powiatu, radni powiatowi i miejscy, Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Krzysztof Puszczewicz, Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Szary, Księża, Pedagodzy, młodzież z ZSE i I LO oraz mieszkańcy powiatu brzeskiego. W trakcie uroczystości zebrani goście mieli okazję zobaczyć pokaz sztucznych ogni.

Następnie zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele udali się do auli ZSE oraz I LO, na dalszą część uroczystości, którą otworzył Starosta, a młodzież z tych szkół miała okazję do zaprezentowania przygotowanego programu artystycznego. Występy bardzo spodobały się publiczności. Młodzi artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Na zakończenie Starosta podziękował wszystkim za udział w uroczystości i pracę włożoną w termomodernizację obiektów, dodał iż obecny rok był bardzo pracowity, a wykonane inwestycje bezpośrednio przełożą się na poprawę komfortu pracy, także poprawią estetykę Brzegu. Jest to nie tylko sukces starosty, ale nasz wspólny sukces. Praca dla ludzi jeśli przynosi takie pozytywne efekty, najbardziej cieszy – dodaje starosta.