Drugi dzień egzaminów maturalnych

0

Dziś absolwenci szkół średnich przystąpili do kolejnej części egzaminów dojrzałości. Uczniowie w całej Polsce piszą prace z obowiązkowej matematyki. O g. 9.00 rozpoczął się sprawdzian wiedzy na poziomie podstawowym.


Aby zdać egzamin, należy uzyskać minimum 30% punktów. Komu się to nie uda, będzie miał szansę na poprawkę w sierpniu. Test na poziomie podstawowym trwa 170 minut. Ci uczniowie, którzy chcą zdawać matematykę na poziomie rozszerzonym, zrobią to w najbliższy piątek. Przedmiotami obowiązkowymi dla tegorocznych maturzystów są: język polski, matematyka i język obcy. Pozostałe są wybierane fakultatywnie i zdawane na poziomie rozszerzonym, w celu zarobienia dodatkowych punktów – tzn. niezaliczenie ich nie skutkuje niezdaniem matury. Jeszcze dziś w niektórych częściach Polski uczniowie zdawać będą od g. 14.00 egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.
Jutro o 9.00 język angielski na poziomie podstawowym, a od 14.00 poziom rozszerzony i dwujęzyczny. W czwartek rano język polski – poziom rozszerzony, a po południu biologia (podstawowy i rozszerzony). Tydzień zamkną egzaminy z matematyki na poziomie rozszerzonym (g. 9.00) oraz z wiedzy o społeczeństwie (podstawowy i rozszerzony), które rozpoczną się o g. 14.00. W powiecie brzeskim mamy w tym roku 535 absolwentów, z czego 467 przystępuje do matury.
– Maturę zdaje u nas m.in. sześciu absolwentów liceum dla dorosłych oraz dwudziestu dwóch absolwentów z lat ubiegłych. Tegorocznych maturzystów jest pięćdziesięciu ośmiu. W sumie do egzaminu przystąpiło więc 86 osób – powiedziała dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, Małgorzata Mianowany-Małecka – już wkrótce, 15 maja, odbędzie się u nas dzień otwarty, na który wszystkich serdecznie zapraszamy, szczególnie tegorocznych gimnazjalistów. Zaczynamy od rana, od 8.00.

Zobacz galerię zdjęć I LO oraz ZSZ nr1 w Brzegu TUTAJ

MATURZYŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU: