Odkomarzanie w Brzegu

2

Szanowni Państwo, informuję, iż w dniach od 21 do 22 maja 2015 roku na terenie miasta przeprowadzony zostanie zabieg odkomarzania, przy użyciu preparatów bójczych przeciwko larwom komarów.


Zabieg odkomarzania, przy użyciu preparatów bójczych przeciwko larwom komarów będzie dotyczył tylko lustra wody i przeprowadzony zostanie na:

  • zbiornikach wodnych: w Parku Wolności – staw i „kwadratówka”, w Parku Bolesława Chrobrego – fosa i zbiornik wodny, w Parku Centralnym – fosa i zbiorniki wodne,
  • zbiorniku wodnym na terenie kąpieliska przy ul. Korfantego.

Do oprysków zostaną  użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W razie nie sprzyjających warunków pogodowych (opady) odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.

Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak

zdjecia_n_06_brzeg_Odkomarzanie2_Kopiowanie fot. Dzięki uprzejmości odkomarzanie.com