Stefański – znów starostą

0
www_powiat.jpg

26 listopada, w sali Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się uroczysta, pierwsza sesja świeżo wybranej rady powiatu brzeskiego.

Nowo wybrani radni, po odsłuchaniu hymnu Polski, otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego z rąk Marioli Sokołowskiej i Zbigniewa Braksatora. Następnie złożyli przysięgę w obliczu godła i flagi Polski w brzmieniu: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla  pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej i powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji, i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

Jednym z pierwszych punktów obrad nowej rady był wybór 3-osobowej komisji skrutacyjnej, a następnie wybór przewodniczącego rady powiatu. W skład komisji weszli: Stanisław Kowalczyk, Jacek Hargot i Jacek Matloch. Były to jedyne 3 kandydatury, więc głosowanie poszło gładko. Kandydatury na przewodniczącego były dwie: dotychczasowy przewodniczący – Henryk Mazurkiewicz i Józef Kaczan z PO. Tu powstał problem, bo Józef Kaczan i Krzysztof Puszczewicz nie zgodzili się z metodą głosowania, wykluczającą z głosowania samych kandydatów. Była to lekka paranoja, bo po odjęciu głosu Henryka Mazurkiewicza i Józefa Kaczana nadal pozostawało status quo w radzie. Po prostu zamiast 21 zostało 19 głosujących.
Po wysłuchaniu interpretacji prawnej podjęto głosowanie, w którym zdecydowaną większością głosów 14:5 zwyciężył Henryk Mazurkiewicz.
Kolejnym punktem obrad był wybór zastępcy przewodniczącego. Zostali nimi radni Bogdan Będkowski oraz Klemsens Jakubowski.
Następnie wybrano Starostę Powiatu Brzeskiego. Zgodnie z przewidywaniami został nim Maciej Stefański.Na zastępcę starosty wybrano Ryszarda Jończyka. Do zarządu weszli także: Janusz Gil, Jerzy Wrębiak oraz Andrzej Kostrzewa