Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

0

Dziś (28.05) podczas Sesji Rady Powiatu Brzeskiego radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok. Udzielenie absolutorium oznacza przede wszystkim stwierdzenie prawidłowości działania w zakresie finansowym. Zwyczajowo przyjmuje się też, że jest to sposób wyrażenia wotum zaufania dla organu wykonawczego w odniesieniu do jego działalności.


 

– Bardzo dziękuję wszystkim radnym za przyjęcie naszego sprawozdania. Dziękuję także Zarządowi Powiatu i pani Skarbnik, za wzorową współpracę, która jak widać owocuje. Cieszę się, że nasze wysiłki w pracy na rzecz powiatu zostały pozytywnie ocenione przez wysoką radę – mówi starosta Maciej Stefański.

Radni powołali także Społeczną Radę Brzeskiego Centrum Medycznego, przyjęli uchwałę w sprawie stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat, a także przyjęli program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pobierających naukę w tych szkołach.

– Głosowanie (16 głosów za, 3 osoby się wstrzymały – przyp. redakcja) pokazało, że większość radnych popiera nasze działania. Na przestrzeni kilku lat z Regionalnego Programu Operacyjnego zdobyliśmy ok. 50 milionów złotych. Wykorzystaliśmy te pieniądze na kilka ważnych inwestycji, m.in. remont Brzeskiego Centrum Medycznego. Szpital naprawdę ładnie wygląda i nie mamy się czego wstydzić. Oczywiście jeszcze dużo przed nami, bo w niedalekiej przyszłości będziemy inwestowali w blok operacyjny i zakład opieki leczniczej. Warto również zaznaczyć, że wszystkie nasze budynki oświatowe przeszły termomodernizację, mamy boiska wielofunkcyjne i odnowione sale gimnastyczne. Piętą achillesową pozostają drogi, ale zdajemy sobie sprawę, że trzeba to poprawić, dlatego będziemy korzystali z tzw. „schetynówek” i programów związanych z subregionem – wyjaśnia Maciej Stefański