BLIŻEJ FRANCJI

0
Kuziara_2.JPG

Rozmowa z prezesem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej przy Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu, prorektorem ds. studentów WSHE – dr Zbigniewem Kuziarą Panie Prezesie od naszej poprzedniej rozmowy minęło ponad dwa lata. Co udało się Wam przez ten czas dokonać ?
Zakładając nasze stowarzyszenie mieliśmy świadomość, że będziemy musieli działać pod prąd i że nie będzie łatwo. Grono osób, które jednak skupiły się wokół tej idei dawało gwarancję, że jesteśmy w stanie zrobić wiele dla popularyzacji kultury i języka francuskiego. Sprawozdanie, które przedstawiłem na ostatnim walnym zebraniu w dniu 14 grudnia 2010 uzmysłowiło nam dopiero jak wiele zdziałaliśmy.
Stworzone przez Państwa Towarzystwo uzyskało samodzielność i osobowość prawną w ramach struktur ogólnopolskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Czy to ułatwia wam działanie
Tak, ułatwiło to nam naszą statutową działalność. Możemy starać się teraz o dotacje i wsparcie bez pośrednictwa centrali. Ułatwia rozliczanie dotacji, pozwala być bliżej naszych członków. Nasze brzeskie Towarzystwo ma nawet swoją własną legitymację członkowską zaprojektowaną i wykonaną tylko dla naszego brzeskiego Towarzystwa. 
Z obszernego sprawozdania Pana Prezesa rysuje się obraz, bardzo bogatej i zróżnicowanej działalności.
Rzeczywiście z perspektywy tych kilku lat nie wygląda to źle. Główna w tym zasługa naszych aktywistów, ale także osób chętnych do uczestniczenia w naszych przedsięwzięciach. Grono miłośników języka i kultury francuskiej to w Brzegu grupa specyficzna, kwiat brzeskiej inteligencji, który darzy Francję niezwykłą sympatią. W tym miejscu muszę wymienić panią Teresę Mijal oraz pana Andrzeja Fiksę, którzy wyróżnili się w sposób szczególny.
Jakie konkretne działania wyróżniłby Pan Prezes ?
Zaliczyłbym do nich moje spotkanie, w ramach wizyty w naszym mieście delegacji partnerskiego miasta Bourg-en-Bresse, w siedzibie WSHE w Brzegu 31 października 2009 z szefową departamentu komunikacji zewnętrznej funkcjonującego tam Uniwersytetu Lyon 3 – panią profesor Nadine Abribacht stwarzające perspektywy dalszej partnerskiej współpracy z WSHE i naszym Towarzystwem W marcu 2010 w kinie BCK zaprezentowana została brzeskiej publiczności pełna rozmachu francuska produkcja filmowa  Niczego nie żałuję, opowiadająca historię życia Edith Piaf, której dodatkowym atutem była ścieżka dźwiękowa, zawierająca jej oryginalne nagrania. W maju mgr Andrzej Fiksa zaprezentował brzeskiej publiczności wystawę „Langwedocja – kraina zabytków kultury romańskiej”.
Do młodzieży kierowali Państwo inne przedsięwzięcie jakim jest Festiwal Piosenki Francuskiej ?
Raczej tak, choć festiwal ma otwartą formułę, więc każdy może w nim wystartować. Pierwszy festiwal odbył się w 2008 i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym miejscu muszę złożyć osobiste podziękowania panu Adamowi Bibułkowi Dyrektorowi BCK w Brzegu, który wziął na siebie cały trud organizacyjny.
Czy można z tego wnioskować, że Towarzystwo kieruje swoją działalność głównie do młodych ludzi ?
Absolutnie nie, formuła towarzystwa jest bardzo otwarta, a nasze propozycje są kierowane do wszystkich. Rzeczywiście próbowaliśmy w sposób szczególny aktywizować młodzież, ale nie zawsze się nam to udawało. Próby utworzenia na terenie szkół kół młodzieżowych nie zyskały akceptacji uczniów. Natomiast nasze spotkania z panią Teresą Mijal, panią prof. Krystyną Modrzejewską czy redaktorem Tomaszem Borychowskim zgromadziły wielu zainteresowanych problematyką francuską brzeżan i uświadomiły nam, iż zainteresowanie Francją w naszym mieście jest bardzo duże. Dlatego też pojawiły się nowe pomysły w postaci wystaw fotografii pana Andrzeja Fiksy czy spotkania popularyzujące francuskie kino, muzykę i kuchnię.
W minionym roku po raz pierwszy członkowie Towarzystwa mogli wyjechać także do Francji ?
W czerwcu 2010 niewielka grupa członków Towarzystwa udała się na sześciodniową wyprawę do Lyonu, Dijon, Bourg-en-Bresse. To była nasza pierwsza wycieczka do Francji, niezwykle udana, z wieloma ciekawymi spotkaniami i niezwykłymi wrażeniami.
A co z językiem francuskim, bo to jego nauczanie jest chyba głównym celem waszego stowarzyszenia ?
Wszystko zależy od wsparcia finansowego z zewnątrz. Co roku staramy się o dotacje na prowadzenie kursu języka francuskiego i wsparcie innej działalności statutowej ze środków publicznych w ramach ogłaszanych konkursów na realizację zadania publicznego przez Miasto Brzeg – i do tej pory zawsze ją otrzymywaliśmy. I za to serdecznie dziękujemy władzom miasta Brzegu – za popieranie i wspieranie naszej działalności. Władzom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu dziękujemy za udostępnienie uczestnikom kursu swojej siedziby.
WSHE stanowi duże wsparcie dla działalności brzeskiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
Uczelnia zapewnia całą logistykę dla naszej działalności, co stanowi bardzo duże wsparcie dla naszego stowarzyszenia, nie bez znaczenia jest też wsparcie finansowe, które pojawiało się zawsze w najbardziej potrzebnym momencie i dzięki niemu łagodziliśmy pojawiające się komplikacje. WSHE współfinansowało także wyjazd grupy do Francji. W sposób szczególny pragnąłbym w tym miejscu podziękować panu Kanclerzowi Stanisławowi Widockiemu i jego zastępcy Mateuszowi Widockiemu, także członkom naszego towarzystwa, za ich szczególne zaangażowanie, dziękuję też wszystkim pracownikom WSHE, którzy na co dzień wspierają naszą działalność.
Na koniec, gratulując Panu tak owocnej pracy na stanowisku prezesa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, chcielibyśmy zapytać o najbliższe plany.
Kontynuowany będzie oczywiście kurs języka francuskiego dla mieszkańców naszego miasta, planujemy kolejną otwartą dla wszystkich mieszkańców Brzegu projekcję filmu francuskiego. Tym razem będzie to film „Królowa Margot” przedstawiający ciekawe wydarzenia z historii Francji, którego projekcję planujemy na marzec. Mieszkańcom Brzegu zostanie zaprezentowana kolejna prelekcja multimedialna mgr Andrzeja Fiksy – Masyw Centralny
i jego zabytki. W ramach popularyzacji piosenki francuskiej planowana jest prezentacja twórczości Charlesa Aznavoura i piosenkarki młodszego pokolenia Zaz. Oczywiście
w planach mamy współudział w organizacji kolejnego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Naszym marzeniem jest, aby w pracach naszego Towarzystwa uczestniczyło coraz więcej młodzieży, dlatego na naszym ostatnim walnym zebraniu do składu zarządu dołączono panią Justynę Tomalską, laureatkę konkursu na esej w języku francuskim, którą poproszono
o współpracę z brzeską młodzieżą.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w waszej działalności.