Złote Gody

0

Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP uhonorowane zostały pary obchodzące pięćdziesiątą rocznicę ślubu.
22 lutego br. Złote Gody obchodziły następujące pary:

Albina i Józef Kita,
Jadwiga i Andrzej Fiksa,
Jadwiga i Czesław Dziura,
Teresa i Edward Demscy,
Zofia i Stanisław Chrobak,
Grażyna i Andrzej Całus,
Maria i Eugeniusz Bździuch,
Teresa i Tadeusz Bogdanowicz,
Eleonora i Stanisław Bieleccy,
Bożena i Ryszard Aleksandrowicz,
Mirosława i Jerzy Baliccy,
Janina i Mieczysław Krypel,
Józefa i Stanisław Łagos,
Teresa i Jan Muzyka,
Wanda i Józef Mirek,
Zofia i Kazimierz Nesterów,
Helena i Henryk Skalscy,
Anna i Józef Stefańscy,
Romualda i Eugeniusz Rosińscy,
Aleksandra i Tadeusz Gąsiorowscy.
Natomiast 24 lutego br. Złote Gody obchodziły następujące pary:
Danuta i Stanisław Wartalscy,
Anna i Jan Kamizelich,
Łucja i Cyprian Wojtasiewicz,
Emilia i Grzegorz Szumlakowscy,
Helena i Lucjan Szczerbik,
Janina i Józef Ochmańscy,
Genowefa i Bronisław Marciniak,
Franciszka i Jan Kowal,
Janina i Zygmunt Karwowscy,
Felicja i Wacław Hejduk,
Antonina i Tadeusz Diakowscy.
Medale, a także kwiaty podczas uroczystości 24 lutego wręczył jubilatom burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, natomiast 22 lutego – zastępca burmistrza Stanisław Kowalczyk. W czasie uroczystości małżonkowie odnowili przyrzeczenie małżeńskie. Wznosili także (wraz z obecnymi na uroczystościach rodzinami) toast szampanem, jubilaci chętnie wspominali również o czasach młodości i początkach swoich małżeństw.