Przybliżanie historii

0

Dnia 23 marca w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu odbyło się spotkanie historyczne poświęcone działalności Armii Krajowej połączone z wystawą upamiętniającą 10-lecie powstania Brzeskiego Koła Światowego Związku Armii Krajowej.

Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był Brzeski Klub Historyczny im. Generała Grota – Roweckiego a swoją obecnością zaszczycili nas byli żołnierze AK: Tadeusz Czajkowski – prezes Brzeskiego Koła Światowego Związku Armii Krajowej oraz Roman Domański.
Spotkanie z młodzieżą szkolną obejmowało ustną prelekcję na temat historii Armii Krajowej, przeplataną fragmentami filmu ze wspomnieniami innych uczestników wydarzeń wojennych. Największe zainteresowanie uczniów wzbudziły osobiste wspomnienia i relacje goszczących kombatantów, które były żywym dowodem ich działalności w AK. Opowieści o akcji„Burza” czy działalności „Kedywu” przedstawiły szerszy obraz rzeczywistości wojennej, niż spotykamy w podręcznikach historii. Wspomnienia byłych żołnierzy uświadomiły nam, jak wielkim trudem i odwagą musieli się wówczas wykazać młodzi ludzie.
Spotkanie miało na celu zainteresowanie młodzieży nie tak odległą historią Polski, która wciąż jest obecna i żywa we wspomnieniach starszych pokoleń. Szczególną wagę temu wydarzeniu nadawał fakt, iż okazji do wysłuchania relacji naocznych świadków i uczestników   jest coraz mniej. Należy zatem doceniać każdą możliwość obecności w tego typu wydarzeniach.  Synteza żywego obrazu z autentycznymi opowieściami kombatantów spotęgowała wrażenie wywarte na uczniach. Takie spotkanie jest jednym z innowacyjnych sposobów zachęcenia do głębszej refleksji nad patriotyzmem. Ufamy, że jest to pierwszy krok w skutecznym przybliżeniu historii Polski, która jest jeszcze dla wielu nieprzystępnym obszarem nauki, zwiększeniu świadomości narodowej.  Jednocześnie swoją obecność oraz formę działalności przybliżył Klub Historyczny im. Grota – Roweckiego, który chciałby zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa i współpracy na spotkaniach Klubu.
Kamil Osękowski i Ela Kajdzik