Więcej terenów mieszkaniowych w Brzegu

0
A_cmyk__20_.jpg

Brzeg potrzebuje nowych terenów, na których mogłyby powstawać domy dla jego mieszkańców. To dobry znak, bo pokazuje, że miasto nie umiera. Przeciwnie – rozrasta się w takim tempie, że jego granice robią się za ciasne. Niespełna rok temu, na jednej z sesji Rady Miasta uchwalone zostało przystąpienie do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Brzegu. Zmiana dotyczyła warunków zabudowy w części północno-zachodniej miasta, czyli terenu pomiędzy linia kolejową, a ulicą Wrocławską. Chodziło o obniżenie dolnej granicy wysokości projektowanych tam budynków. Drugim powodem przystąpienia do zmiany planu było wybudowanie przez kolej nieprzeźroczystych ekranów akustycznych od strony torów kolejowych. Zasłaniają one w istotny sposób widok na tą część miasta, dzięki czemu zmiana była możliwa.
W 2009 roku w tym rejonie zostało sprzedanych kilkanaście działek budowlanych. W 2010 roku  radni przeznaczyli kolejne tereny do sprzedaży – usytuowane pomiędzy szkołą przy ulicy Lompy a ulicą Wrocławską. Są to niezabudowane grunty obejmujące działki z ark.mapy 4 i ark.mapy 5, obręb I. Rataje zapisane w ewidencji gruntów poz.rej.G 95 oraz w księdze wieczystej Kw OP1B/00037486/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu .
Obszar, z którego wydzielone zostały działki budowlane znajduje się za Zespołem Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Lompy 1, a w pobliżu znajduje się osiedle domków jedno i wielorodzinnych.
Wyposażanie działek w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej (gaz, prąd, wod. kan.) odbywać się będzie na indywidualny wniosek inwestora, złożony u właściwego dysponenta danej sieci uzbrojenia technicznego. Natomiast budowa dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem odbywać się będzie w miarę możliwości finansowych gminy począwszy od 2015 roku.

Rozmowa z Barbarą Iwanowiec, zastępcą burmistrza Brzegu

Dlaczego miasto zdecydowało się na zmianę planu i sprzedaż kolejnych działek?
Barbara Iwanowiec:
– Miasto nie powinno mieć działek niezagospodarowanych. Zwłaszcza, gdy wśród społeczeństwa jest tak wielkie zainteresowanie. Już po kilku dniach od ogłoszenia o sprzedaży jest spory odzew ze strony mieszkańców. Widać, że jest zapotrzebowanie na takie działki. Dlatego jest to naprawdę dobra inwestycja. Zyskają na tym wszyscy, również miasto, bo będzie się rozwijać.
Jak to się przekłada na liczby?
Liczymy na ok. 3 mln zł wpływu ze sprzedaży, ale więcej kosztować będzie uzbrojenie tych działek. Skoro jednak sprzedaż została przewidziana w planie budżetowym na ten rok, tak  więc chcemy zrealizować założony plan.
W jakiej skali tamten teren jest już uzbrojony?
Wykonanie uzbrojenia dla tych sprzedawanych teraz przewidziane jest od 2015 rok. Miasto w pierwszej kolejności musi zakończyć inwestycje przy ulicach Toruńskiej i Słonecznej. Oczywiście, uzbrajanie terenów przy ul. Wrocławskiej możemy rozpocząć dużo wcześniej – pod warunkiem, że znajdziemy na to pieniądze. Całkowity koszt, jaki miasto Brzeg poniesie w związku z tą inwestycją szacowany jest na ok. 13 mln złotych.
Gdy miasto zakończy inwestycję w tamtym rejonie, to co dalej?
Przewidujemy sprzedaż działek pod budowę usytuowanych przy ul. Słowackiego (obecne ogródki działkowe – przyp. red.), ale jest mały problem – gmina jako właściciel musi znaleźć grunty zastępcze lub wypłacić rekompensatę finansową Polskiemu Związkowi Działkowców, więc wiąże się to z kosztami.