Co? Gdzie? Po co? – PUP

0
PUP.jpg

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu wychodząc na przeciw potrzebom rynku pracy pragnie dotrzeć do wszystkich bezrobotnych, aby im pomóc. W związku z tym przedstawiamy małą "instrukcję obsługi".

Jak zapewne większość mieszkańców powiatu brzeskiego wie, PUP w Brzegu mieści się przy ul. Armii Krajowej 32, a jego Filia w Grodkowie znajduje się na ulicy Warszawskiej nr 40 a. Jednostki te są stworzone z myślą o osobach potrzebujących wsparcia podczas poszukiwania pracy, chcących się szkolić i rozwijać swoje umiejętności. Spotkać tu można ludzi, którzy pomogą odnaleźć się na rynku pracy osobom długotrwale bezrobotnym bądź tym, które nagle straciły pracę z powodu likwidacji zakładu pracy.nDo PUP można dotrzeć bez problemów, prawie każdym środkiem lokomocji, bowiem stacja PKP i PKS oddalone są stąd o zaledwie 10 min drogi. Jeżeli ktoś woli komunikację miejską – przystanek autobusowy linii nr 2, 0 mieści się tuż pod Urzędem. Dodatkowo dla osób poruszających się własnymi środkami lokomocji przygotowany jest parking na zapleczu urzędu. Wchodzących do budynku już w biurze podawczym wita tablica świetlna, na której znajdują się  informacje dotyczące rozmieszczenia konkretnych wydziałów i biur. Dodatkowych wiadomości, dotyczących załatwienia spraw, udziela obsługa biura podawczego. nPragnąc ułatwić klientom załatwianie spraw, pokoje umieszczono następująco – na parterze znajduje się: stanowiska ds. szkoleń – pok. 1; informacja i rejestracja osób bezrobotnych – pok. 2; usługi rynku pracy  – pok. 4-5, tu od lutego uruchomiliśmy nowe miejsca realizacji usług pośrednictwa pracy. Do dyspozycji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oddanych zostało osiem stanowisk pośrednictwa pracy a także jedno stanowisko poradnictwa zawodowego: stanowisko nr 1 – Doradca zawodowy, stanowisko nr 2 – Oferty pracy, stażu i aktywizacja osób zwolnionych grupo, stanowisko nr 3 – Oferty pracy i prac interwencyjnych, stanowisko nr 4 – Oferty pracy EURES i zatrudnienie cudzoziemców, stanowisko nr 5 – Oferty pracy i stażu zawodowego, stanowisko nr 6 – Oferty pracy i robot publicznych, stanowisko nr 7 – Oferty pracy i oferty nowoutworzonych miejsc pracy, stanowisko nr 8 – Oferty pracy niesubsydiowanej, stanowisko nr 9 – Oferty pracy, lokalny konsultant Eurodesk. Pierwsze piętro mieści:  sekretariat i gabinety dyrekcji – pok. 15, 16, 17; stanowisko refundacji robót publicznych i prac społecznie użytecznych – pok. 9; biuro zajmujące się refundacją stanowisk pracy oraz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – pok. 10; stanowisko wydające zaświadczenia dla osób bez prawa do zasiłku – pok. 11; stanowisko dla klientów z prawem do zasiłku – pok. 12; biuro, w którym można dokonać formalności związanych ze stażem i pracami interwencyjnymi – pok. 13. Kolejne piętro, czyli II to: doradcy zawodowi – pok. 27-28. Na tym piętrze jest również Wydział Administracyjno – Organizacyjny.

Na ostatnim – III piętrze mieści się Klub Pracy – pok. 38 oraz Wydział Finansowo – Księgowy.

        

Powiatowy Urząd Pracy poza pośrednictwem pracy, udostępnia również inne usługi. Chcąc zwiększyć szanse osób bezrobotnych na znalezienie zawodu, prowadzi dwie ścieżki rozwoju, kształcenia i wspomagania dla zainteresowanych poszerzaniem swoich umiejętności. Pierwszą z nich jest doradztwo zawodowe, którego podstawowym celem jest wsparcie osób, które szukają lub dopiero straciły zatrudnienie. W tym celu organizowane są warsztaty grupowe i indywidualne – 1 lub 2 dniowe, podczas których bezrobotni uczą się m.in. asertywności, jak szukać pracy, jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy, dowiadują się jak myśleć pozytywnie i zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Drugą ścieżkę rozwoju buduje dział szkoleń, który zajmuje się prowadzeniem warsztatów grupowych i indywidualnych, które są dostosowywane do potrzeb własnych klientów. Można w ich trakcie nabyć umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Klub Pracy realizuje 3 tygodniowe szkolenia, których uczestnicy otrzymują stypendia wypłacane po ich zakończeniu. Osoby korzystające z tej formy pomocy mają szansę zarówno odkryć jak i poznać na nowo swoje mocne oraz słabe strony, co pomaga przyjąć otwartą postawę, pomocną w szukaniu pracy i nie poddawać się w razie niepowodzeń.

        

Urząd Pracy otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

                                                                  Rzecznik Pasowy Starosty

                                                                  Brygida Jakubowicz

                                                                  Ewa Gardyna – PUP w Brzegu