Komarzyński w Tarnowcu: „Państwo obywatelskie, to przyszłość”

5

Wczoraj (29.09), lokalny kandydat na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wizytował w gminie Lubsza. Kolejna konferencja, której tematem stała się działalność organizacji pozarządowych miała miejsce w Tarnowcu. Jak podkreślał Wojciech Komarzyński – miejsce spotkania z dziennikarzami zostało wybrane nieprzypadkowo.


 

To właśnie dzięki jednej z organizacji pozarządowych – stowarzyszeniu „Tarnowiec Wczoraj, Dziś i Jutro” w tej małej spokojnej wsi, niedawno powstał „Ogród Marzeń i Wspomnień”, czyli wyposażone w plac zabaw i siłownię miejsce odpoczynku mieszkańców.

– Z organizacjami społecznymi współpracuję od dłuższego czasu. Uważam, że działalność i rozwój stowarzyszeń, to bardzo dobry kierunek. Państwo obywatelskie, społeczeństwo obywatelskie – to przyszłość. Powinniśmy ten sektor wspierać i powierzać jak najwięcej obszarów życia publicznego, bo Ci ludzie robią to oszczędnie i solidnie – przekonywał kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych.

Organizacje pozarządowe najczęściej działają charytatywnie, a ich ciężka praca służy wielu osobom. Niestety, sektor ten zaczyna się rozwarstwiać i małe stowarzyszenia pozostają w cieniu wielkich organizacji, które funkcjonują na zasadach komercyjnych. Ale to nie jedyny problem, z jakim borykają się ludzie chcący działać na rzecz lokalnego otoczenia.

– Rozmawiałem z przedstawicielami organizacji społecznych i wskazywali również na szereg problemów, z którymi się spotykają, a które powinniśmy rozwiązać. Takimi problemami są biurokracja, formalności i procedury. Stowarzyszenia chcą działać, chcą pisać dobre projekty, realizować dobre przedsięwzięcia, ale państwo powinno wspierać tych ludzi, a nie im przeszkadzać – tłumaczył Wojciech Komarzyński.

Dlatego kandydat twierdzi, że istnieje potrzeba wprowadzenia narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, który zakładałby wczesną edukację w tym zakresie. Pomóc w tym mogłyby szkoły i media publiczne. Taki program przewidywałby ponadto stworzenie lokalnych i regionalnych funduszy wspierania inicjatyw obywatelskich, a także uproszczenie i nowelizację Ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie tak, aby stała się ona przyjazna dla małych stowarzyszeń.

Mam nadzieję, że to się uda – chciałbym, aby formuła mojej współpracy z organizacjami pozarządowymi mogła być już w niedalekiej przyszłości rozszerzona – mówił kandydat na posła.

Korzystając z okazji – już na wstępie spotkania z mediami – Komarzyński podziękował za oficjalne poparcie, jakie otrzymał w ostatnich dniach od środowiska brzeskich kombatantów. Wyrazili je: Prezes Związku Sybiraków Janina Góral i Prezes Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich dr mjr Jan Majewski.