Mieszkańcy popierają planowany remont drogi

1
Reklama
Reklama
Reklama

Mieszkańcy Brzegu popierają inicjatywę współpracy pomiędzy Gminą Brzeg, Gminą Skarbimerz i Starostwem. W ich imieniu, Radosław Preis zwrócił się Rady Miasta z prośbą o równoczesne wparcie tych działań. Poniżej publikujemy treść listu. 


 

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

W dniu 1 października br. Urząd Miasta w Brzegu, na swojej witrynie internetowej, poinformował o możliwej współpracy Gminy Brzeg, Gminy Skarbimierz oraz Powiatu Brzeskiego przy współfinansowaniu przebudowy ulic Kardynała Wyszyńskiego i Małujowickiej oraz dalszej części tej drogi w kierunku Zielęcic, Małujowic i Łukowic Brzeskich. W sierpniu 2014 roku, w imieniu ponad 150 mieszkańców ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz ul. Słowiańskiej, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu została złożona petycja (kopia w załączeniu) dotycząca pilnej potrzeby remontu ul. Kardynała Wyszyńskiego w Brzegu. W wielu miejscach została ona poważnie uszkodzona, m.in. pojawiły się uskoki oraz duże nierówności, które mogą powodować uszkodzenia samochodów. Po opadach deszczu tworzą się na niej kałuże ukrywające nierówności i ubytki. W złym stanie znajdują się również chodniki.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w 2014 roku rozpoczęto najpilniejsze remonty chodników – częściowo wymieniono spękaną i nierówną nawierzchnię, a także utworzono nowe przejście dla pieszych w pobliżu placu zabaw.

Inicjatywa wsparcia remontu ul. Kardynała Wyszyńskiego przez Gminę Brzeg wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko mieszkańców tej części naszego miasta, ale także użytkowników działek przy ul. Małujowickiej oraz dojeżdżjących do Brzegu mieszkańców Zielęcic, Małujowic oraz Łukowic Brzeskich. Wpisuje się również w plany Brzegu dotyczące zwiększenia atrakcyjności strefy inwestycyjnej, tzw. „Zielonki”.

W imieniu swoim oraz innych mieszkańców, którzy podpisali wspomnianą petycję, zwracam się z prośbą do wszystkich radnych Rady Miejskiej Brzegu o wsparcie tej cennej inicjatywy.

Radosław Preis

Remont Wyszyńskiego w Brzegu (2)

Reklama
Reklama