Ile zapłacimy za śmieci, kto je wywiezie i jakie czekają nas zmiany związane z gospodarowaniem odpadami w 2016 roku?

0
fot. archiwum

Gospodarowanie odpadami komunalnymi to temat rodzący wiele pytań. Wszelkie zmiany w tym obszarze wiążą się zazwyczaj z podwyżkami, częstotliwością odbioru i składaniem nowych deklaracji. O ile dwa pierwsze aspekty w przyszłym roku rzeczywiście się zmienią, o tyle nie będzie obowiązku składania nowych deklaracji. Zanim jednak zaczniemy popadać w skrajności, warto zapoznać się ze szczegółami zmian, które zaczną niebawem obowiązywać.


 

Jak było w 2015 roku?
Pod koniec grudnia 2014 r. rozstrzygnął się przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzeg w 2015 roku. Zwycięzcą okazał się Zakład Higieny Komunalnej, który przez cały bieżący rok wykonuje usługę za kwotę 3.258.000,00 zł. Do tej pory stawki za odpady segregowane wynosiły odpowiednio: 9 złotych za 1-osobowe gospodarstwo, 20 zł za 2-osobowe, 30 zł za 3-osobowe, 40 zł za 4-osobowe oraz 50 zł za 5-cio i więcej osobowe gospodarstwo domowe.

Jak będzie w 2016 roku?
Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli propozycję burmistrza i podjęli uchwałę o podwyżce opłat za wywóz nieczystości. W przypadku stawek za odpady segregowane, opłaty wzrosną do następujących poziomów: 12 złotych za 1-osobowe gospodarstwo, 24 zł za 2-osobowe, 36 zł za 3-osobowe, 48 zł za 4-osobowe oraz 60 zł za 5-cio i więcej osobowe gospodarstwo domowe. Wykonawcą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeg oraz ich transportu w przyszłym roku również będzie Zakład Higieny Komunalnej. Miejska spółka niedawno wygrała nieograniczony przetarg w tym zakresie i wykona usługę za łączną cenę 1.215,000,00 zł.

Zanim przejdziemy do zmian związanych z deklaracjami, wyjaśnijmy kwestie finansowe. W 2015 roku, miasto za usługę zapłaciło 3.258.000,00 zł. W 2016 r. kwota ta, będzie o wiele mniejsza i wyniesie 1.215,000,00 zł. – Cena za 2015 rok (3.258.000,00 zł) obejmowała kompleksową usługę czyli: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Firma, która wygrała przetarg na usługę w 2016 roku, w zakresie obowiązków będzie miała tylko odbiór i transport nieczystości do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać. Koszty przetwarzania odpadów , czyli segregacja, utylizacja i inne procesy wykonywane w ZGO,  poniesie bezpośrednio Gmina – wyjaśnia Tomasz Dragan, rzecznik UM w Brzegu.

Ze względu na kilka czynników, które wpływają na cenę usługi w ZGO (m.in.  ilość, frakcja i rodzaj śmieci), na razie nie wiadomo, jakie to będą kwoty. Wiemy natomiast, że Gmina będzie rozliczała się z instalacją przetwarzania odpadami raz w miesiącu, a pieniądze będą pochodziły z „opłat śmieciowych” poniesionych przez mieszkańców. W ramach podwyższonych stawek od przyszłego roku, mieszkańcy  otrzymają nowe pojemniki i worki na odpady komunalne, będą mieli zapewnioną dezynfekcję kubłów, zwiększoną częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji  śmieci oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych 11 razy w roku.

Od 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Brzegu

GOSPODARSTWA DOMOWE
ZAMIESZKAŁE PRZEZ:
ODPADY
SEGREGOWANE
ODPADY
NIESEGREGOWANE
Stawka Stawka
1 osobę 12,00 zł 24,00 zł
2 osoby 24,00 zł 48,00 zł
3 osoby 36,00 zł 72,00 zł
4 osoby 48,oo zł 96,00 zł
5 i więcej osób 60,00 zł 120,00 zł

Co z deklaracjami?
Do tej pory było tak, że wraz z nową stawką musieliśmy składać nową deklarację. Od stycznia 2016 roku nie będzie to konieczne. – Gmina ma obowiązek poinformować wszystkich właścicieli nieruchomości o wysokości nowych stawek za wywóz nieczystości. Jeśli w gospodarstwie domowym nic się nie zmienia, poza nowymi stawkami, wówczas nie ma konieczności składania nowych deklaracji – informuje Beata Wszoła, główny specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami w brzeskim magistracie. Formalności z tym związane będziemy musieli dopełnić  dopiero w przypadku zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub wtedy, gdy w gospodarstwie domowym zmienia się ilość osób. Jest to konieczne, aby Gmina mogła prawidłowo obliczyć wysokość „opłaty śmieciowej”. Nowością w tym zakresie będzie możliwość przesłania deklaracji drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila lub  Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie www.epuap.gov.pl . Należy jednak pamiętać, że dokument przesłany w ten sposób musi zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

METADATA-START