Park Centralny do rewitalizacji. Miasto przygotowuje procedurę przetargową

3

Inwestycja pod nazwą „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu” będzie realizowana od lutego do września. Projekt jest możliwy do przeprowadzenia dzięki uzyskaniu przez Gminę Brzeg wsparcia ze środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości ponad 864 tys. zł.


 

W tym czasie zostanie przeprowadzony szereg prac odnawiających zbiornik wodny. Ich efekty będą widoczne już jesienią. Aktualnie Gmina Brzeg przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

– Jest to drugi etap realizacji projektu – wyjaśnia Jerzy Wrębiak. – W roku 2015 przebudowaliśmy mostek znajdujący się w parku i stanowiący przejście nad zbiornikiem. W tym  roku przed nami najpoważniejsze roboty polegające na gruntowej odnowie zbiornika.

Burmistrz przypomina, że realizacja inwestycji wpisuje się w rewitalizację rejonu ulicy Piastowskiej. Wspólnie z Powiatem Brzeskim przebudowano już część chodnika. W tym roku będzie kontynuacja prac remontowych deptaka, po drugiej stronie ulicy. Również wojsko planuje odnowić Klub Garnizonowy, a prace polegać mają na remoncie elewacji oraz ogrodzenia placówki.

– Kolejny zakątek miasta będzie się zmieniać w roku 2016. Myślę, że to jest dla wszystkich mieszkańców bardzo dobra wiadomość – dodaje burmistrz Brzegu.