DZIECI Z WIZYTĄ W RATUSZU

0
wiz.JPG
Reklama

 

1 lutego 2013 roku (piątek) dzieci biorące udział w zajęciach feryjnych „Jestem Przyjacielem Natury 2013”, organizowanych przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim, udały się z niecodzienną wizytą do …lewińskiego Ratusza, a dokładniej – do samego Burmistrza Lewina Brzeskiego, Pana Artura Kotary.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

 Dwa dni wcześniej uczestnicy ferii obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą Brzeskiej Wsi Historycznej, zdobywając wiadomości o jej atrakcjach, walorach turystycznych, krajobrazowych i architektonicznych. Po prezentacji i pogadance dzieci wzięły udział w quizie na temat BWH oraz w warsztatach plastycznych. Temat warsztatów dotyczył jednego z zabytków, znajdujących się na obszarze Brzeskiej Wsi Historycznej. Dzieci miały za zadanie wykonać obraz Ratusza w Lewinie Brzeskim. Technika pracy była dowolna, jednak najchętniej młodzi artyści wybierali rysunek pastelami i kredkami oraz szkic węglem i ołówkiem. Powstało wiele ciekawych prac, z których wyróżniono pięć. Prace te zostały oprawione i wręczone osobiście przez ich autorów najważniejszym osobom w naszej gminie podczas piątkowej wizyty. Obrazy otrzymali więc: Burmistrz Lewina – Pan Artur Kotara (praca Dominika Krawczyka), Zastępca Burmistrza – Pan Dariusz Struski (praca Michała Struzika), Skarbnik Gminy – Pani Urszula Smolińska (praca Damiana Krawczyka), Sekretarz Gminy – Pani Barbara Chyża (praca Dominika Szwarca) oraz Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Marek Nowak (praca Julii Sikorenko). Po wizycie w Ratuszu ruszyliśmy do Domu Kultury, gdzie zakończyliśmy pierwszy tydzień ferii zabawą karnawałową. Podczas zajęć feryjnych dzieci brały udział między innymi w zajęciach plastyczno – manualnych oraz sportowych, a także w dwóch wycieczkach: na krytą pływalnię w Brzegu oraz do kina na film „Ralph Demolka”. Przed nami drugi turnus ferii w Świetlicy Terapeutycznej.    

Bronisława Nazarko

Reklama