Ankieta dla mieszkańców i turystów nt. walorów kulturowych miasta Brzegu

0

Brzeg jest miastem historycznym z licznymi i cennymi zabytkami. W celu ochrony tych walorów podjęto prace nad utworzeniem Parku Kulturowego, jednej ze stosowanych z powodzeniem form ochrony wartości zabytkowych, który mógłby obejmować swoim zasięgiem centrum miasta i część śródmieścia.


 

W związku z przystąpieniem przez Burmistrza Brzegu do prac mających na celu utworzenie w Brzegu Parku Kulturowego można wypełnić ankietę i złożyć ją na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu w budynku przy ul. Robotniczej 12 (pobierz ankietę .pdf – TUTAJ). Ankieta dostępna jest również w wersji elektronicznej (wypełnij ankietę on-line – TUTAJ).

Dlaczego warto utworzyć Park Kulturowy? To jedna z form ochrony krajobrazu kulturowego, dedykowana dla wyróżniających się terenów zabytkowych o unikalnych tradycjach budowlanych i osadniczych. W ostatnich latach wiele ośrodków utworzyło Parki Kulturowe, aby skuteczniej połączyć potrzeby rewitalizacji miast i ich promocję turystyczną. Doświadczenia takich miast jak Wrocław czy Kraków wskazują, że powołanie Parku Kulturowego jest skutecznym sposobem przywracania historycznego blasku zabytkowych centrów.

Celem utworzenia Parku Kulturowego w Brzegu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz określenie zasad lokalizacji nośników reklamowych. Ta forma ochrony niesie za sobą wiele zalet:

korzyści dla mieszkańców:
– uporządkowanie przestrzeni publicznej – eleganckie szyldy i mniej reklam,
– wsparcie działań kulturalnych i artystycznych,
– większe środki na rewitalizacje i inne inwestycje miejskie,
– wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz upiększania miasta.

korzyści dla przestrzeni i wizerunku miasta:
– poprawa estetyki miasta – uporządkowanie obszarów zabytkowych, które stanowią wizytówkę Brzegu,
– wzbogacenie oferty turystycznej poprzez zintegrowanie działań w skali regionu – nowe wydarzenia kulturalne i szlaki edukacyjne,
– wzrost walorów turystycznych i promocyjnych miasta w skali całego kraju,
– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

W najbliższych miesiącach Urząd Miasta w Brzegu rozpocznie cykl konsultacji społecznych, w ramach których chce zebrać propozycje i uwagi mieszkańców do proponowanego Parku Kulturowego. Informacje na ten temat udziela – Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, budynek B pok. 14B